Thứ 2, 27/05/2024, 08:21[GMT+7]

Quyết tâm đẩy mạnh cải cách hành chính

Bám sát tinh thần chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về các giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai thực hiện trong năm bản lề 2023, ngay từ những tháng...

27.03.2023 | 09:45 AM