Thứ 2, 04/03/2024, 22:54[GMT+7]

Vì một thành phố xanh, sạch, đẹp

Những năm gần đây, công tác vệ sinh môi trường ở thành phố Thái Bình chuyển biến rõ nét, các tuyến đường phố đã phong quang, sạch đẹp. Hình ảnh những...

24.10.2023 | 16:49 PM

Thị trấn Kiến Xương: Môi trường sạch, đẹp

Cũng như nhiều địa phương khác, những năm gần đây ô nhiễm môi trường từ rác thải sinh hoạt trở thành nỗi lo của cấp ủy đảng, chính quyền thị trấn Kiến...

12.06.2022 | 09:23 AM

Thành phố: Đô thị xanh, sạch, đẹp

Trong hành trình trở thành đô thị loại I trực thuộc tỉnh, thành phố Thái Bình đang nỗ lực phát huy hiệu quả công tác quản lý nhà nước, nâng cao ý thức tự...

15.05.2020 | 18:52 PM