Thứ 2, 15/04/2024, 06:12[GMT+7]

Công an Thái Bình khắc ghi Sáu điều Bác Hồ dạy

Trải qua 75 năm học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, các lực lượng Công an tỉnh Thái Bình đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, vì nước...

10.03.2023 | 20:52 PM

Công an Thái Bình đẩy mạnh cải cách hành chính

Năm 2022 được Công an tỉnh Thái Bình xác định là năm trọng điểm đẩy mạnh cải cách hành chính với mục tiêu góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác...

27.09.2022 | 10:16 AM