Thứ 2, 15/04/2024, 06:54[GMT+7]

Công an Thái Bình đẩy mạnh cải cách hành chính

Năm 2022 được Công an tỉnh Thái Bình xác định là năm trọng điểm đẩy mạnh cải cách hành chính với mục tiêu góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác...

27.09.2022 | 10:16 AM