Thứ 2, 27/05/2024, 06:43[GMT+7]

Lô Giang: Phát triển hồng xiêm OCOP gắn với du lịch nông thôn

Sản phẩm hồng xiêm Lô Giang sau khi được công nhận OCOP 3 sao có thị trường tiêu thụ mở rộng hơn trước. Song để nâng cao giá trị sản xuất của cây hồng...

22.04.2024 | 08:34 AM

Đa dạng sản phẩm OCOP tại lễ hội đền Trần

Năm 2024 là năm đầu tiên lễ hội đền Trần, xã Tiến Đức (Hưng Hà) tổ chức trưng bày các sản phẩm OCOP của các huyện trong tỉnh trong thời gian diễn ra lễ...

23.02.2024 | 17:34 PM