Thứ 4, 21/02/2024, 11:46[GMT+7]

Lợi ích kép của Tổ hợp tác dịch vụ máy cấy xã Song Lãng

Sau hơn 4 năm hình thành,Tổ hợp tác dịch vụ máy cấy thôn Trung không ngừng mở rộng địa bàn phục vụ, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về cơ giới hóa khâu gieo...

15.02.2022 | 19:00 PM