Thứ 2, 22/07/2024, 11:28[GMT+7]

Trách nhiệm, tâm huyết đóng góp vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX

Thời điểm này, dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX đưa ra lấy ý kiến rộng rãi của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân...

22.04.2020 | 15:57 PM

Khai báo y tế trung thực - trách nhiệm của mỗi người dân yêu nước

Chỉ cần đến cơ sở y tế gần nhất hoặc vài phút thao tác trên điện thoại thông minh để thực hiện khai báo y tế là người dân đã giúp ngành Y tế quản lý, giám...

31.03.2020 | 16:13 PM