Thứ 2, 22/07/2024, 11:14[GMT+7]

Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế: Bảo vệ và chăm sóc bạn trọn đời

Nguồn: Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Bình

06.04.2020 | 17:16 PM

Khai báo y tế trung thực - trách nhiệm của mỗi người dân yêu nước

Chỉ cần đến cơ sở y tế gần nhất hoặc vài phút thao tác trên điện thoại thông minh để thực hiện khai báo y tế là người dân đã giúp ngành Y tế quản lý, giám...

31.03.2020 | 16:13 PM