Thứ 2, 05/06/2023, 17:08[GMT+7]

Chuyển biến trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Thời gian qua, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tăng cường chấn chỉnh, bố trí hợp lý công tác giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Qua đó đã chuyển...

29.01.2023 | 13:16 PM