Thứ 2, 15/04/2024, 07:02[GMT+7]

Đông Hưng: Cần xử lý triệt để rác thải sinh hoạt

Hiện nay, rác thải sinh hoạt tại nhiều địa phương trong tỉnh mặc dù đã được thu gom, xử lý nhưng chủ yếu bằng phương pháp đốt thủ công hoặc chôn lấp nên...

18.04.2023 | 08:34 AM