Thứ 2, 22/07/2024, 11:00[GMT+7]

Chăm lo cho người có công và thân nhân người có công với cách mạng

Chăm sóc người có công với cách mạng là thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam. Những năm qua, tỉnh Thái Bình đặc biệt quan tâm thực...

19.07.2023 | 14:50 PM