Thứ 2, 27/05/2024, 15:58[GMT+7]

Tập trung các giải pháp bảo đảm tốc độ tăng trưởng kinh tế

Bám sát nội dung Chỉ thị số 20-CT/TU, ngày 6/2/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm phát triển...

08.04.2023 | 20:20 PM

Giải pháp đột phá về công nghệ xử lý nước thải

Thời gian qua, công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Thái Bình luôn được các cấp, các ngành quan tâm, thực hiện. Trong đó có công tác bảo vệ môi...

25.09.2020 | 15:00 PM

Đông Hưng: 5 giải pháp trọng tâm, 3 đột phá phát triển

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Đông Hưng lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ diễn ra từ ngày 8 - 10/6/2020. Đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt...

08.06.2020 | 10:07 AM