Thứ 2, 27/05/2024, 16:32[GMT+7]

Thành phố: Quyết liệt giải phóng mặt bằng

Giải phóng mặt bằng có tính chất quyết định đến tiến độ thi công các dự án đầu tư, vì vậy thành phố Thái Bình đặc biệt quan tâm, chỉ đạo quyết liệt để bảo...

08.04.2024 | 16:21 PM

Đông Hưng: Người dân đồng thuận trong giải phóng mặt bằng

Thời gian qua, huyện Đông Hưng đã chủ động, quyết liệt, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo, tạo sự đồng thuận của nhân dân trong công tác giải phóng mặt...

19.09.2023 | 16:56 PM

Kiến Xương nỗ lực giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án lớn

Giải phóng mặt bằng có tính chất quyết định đến tiến độ thi công các dự án đầu tư do vậy công tác này luôn được huyện Kiến Xương đặc biệt quan tâm, chỉ...

18.09.2023 | 18:01 PM

Quỳnh Phụ: Lan tỏa phong trào hiến đất giải phóng mặt bằng

Khởi đầu từ vài chục hộ dân tham gia hiến đất, giải phóng mặt bằng để nâng cấp, cải tạo đường giao thông, đến nay Quỳnh Phụ đã có hàng nghìn hộ dân hiến...

16.05.2023 | 15:46 PM

Đông Hưng: Người dân đồng thuận trong giải phóng mặt bằng

Với những giải pháp thiết thực, công tác giải phóng mặt bằng của huyện Đông Hưng được thực hiện đúng tiến độ, góp phần đẩy mạnh thu hút đầu tư, thúc đẩy...

28.05.2022 | 15:42 PM