Thứ 2, 22/07/2024, 12:21[GMT+7]

Giọt hồng tình nguyện

Được phát động từ ngày 1/5 đến ngày 2/9, chiến dịch “Những giọt máu hồng” hè 2023 là một trong hai chiến dịch hiến máu tình nguyện lớn trong năm, nhằm...

21.06.2023 | 08:12 AM