Thứ 2, 04/03/2024, 21:37[GMT+7]

Lớp học đặc biệt trong khu cách ly y tế

Chỉ 2 ngày sau khi kích hoạt khu cách ly tập trung tại khu cách ly Trường Mầm non xã Đông Á (Đông Hưng), một lớp học đặc biệt được hình thành ngay trong...

08.12.2021 | 10:08 AM