Thứ 3, 25/06/2024, 19:37[GMT+7]

Hiệu quả từ mô hình xây dựng chi bộ kiểu mẫu trong Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh

Thực hiện Đề án số 02-ĐA/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng mô hình chi bộ kiểu mẫu trong các loại hình chi bộ ở Đảng bộ tỉnh giai đoạn 2022 - 2025,...

06.06.2023 | 16:13 PM