Thứ 2, 27/05/2024, 06:44[GMT+7]

Lô Giang: Phát triển hồng xiêm OCOP gắn với du lịch nông thôn

Sản phẩm hồng xiêm Lô Giang sau khi được công nhận OCOP 3 sao có thị trường tiêu thụ mở rộng hơn trước. Song để nâng cao giá trị sản xuất của cây hồng...

22.04.2024 | 08:34 AM

Hưng Hà: Đưa nghề về với phụ nữ nông thôn

Nhờ đẩy mạnh đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho hội viên, các cấp hội phụ nữ ở huyện Hưng đã góp phần nâng cao vai trò, vị thế của phụ nữ trong gia...

20.02.2024 | 09:45 AM

Đưa du lịch sinh thái về nông thôn

Phát triển các sản phẩm từ sen như: trà lá sen, củ sen, bột sen, rượu sen… gắn với du lịch sinh thái đang là cách làm của HTX Hoa sen Vân Đài, xã Chí Hòa...

17.05.2022 | 10:14 AM