Thứ 2, 27/05/2024, 16:37[GMT+7]

Đông Hưng: Người dân đồng thuận trong giải phóng mặt bằng

Thời gian qua, huyện Đông Hưng đã chủ động, quyết liệt, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo, tạo sự đồng thuận của nhân dân trong công tác giải phóng mặt...

19.09.2023 | 16:56 PM

Đông Hưng: Người dân đồng thuận trong giải phóng mặt bằng

Với những giải pháp thiết thực, công tác giải phóng mặt bằng của huyện Đông Hưng được thực hiện đúng tiến độ, góp phần đẩy mạnh thu hút đầu tư, thúc đẩy...

28.05.2022 | 15:42 PM