Thứ 2, 27/05/2024, 17:47[GMT+7]

Ngày đầu nghỉ lễ Quốc khánh 2/9: Người dân thực hiện nghiêm túc các quy định phòng, chống dịch Covid-19

Với tinh thần chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền các cấp và các ngành chức năng, trong ngày đầu nghỉ lễ, nhân dân trên địa bàn tỉnh đã thực hiện...

02.09.2021 | 22:29 PM