Thứ 3, 25/06/2024, 18:24[GMT+7]

Phụ nữ Hưng Hà học Bác từ những việc làm thiết thực

Với suy nghĩ học Bác không phải ở đâu xa mà ngay từ những việc làm giản dị trong cuộc sống hàng ngày, những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Hưng Hà đã...

16.05.2023 | 18:28 PM