Thứ 2, 15/04/2024, 06:29[GMT+7]

Doanh nghiệp tận dụng các FTA để phát triển và hội nhập

Tận dụng những cơ hội các hiệp định thương mại tự do (FTA) mang lại, mỗi doanh nghiệp xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh đã phát triển mở rộng được thị...

18.11.2023 | 11:37 AM