Thứ 2, 27/05/2024, 07:24[GMT+7]

Quyết tâm đẩy mạnh cải cách hành chính

Bám sát tinh thần chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về các giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai thực hiện trong năm bản lề 2023, ngay từ những tháng...

27.03.2023 | 09:45 AM

Người dân Kiến Xương quyết tâm đẩy lùi dịch Covid-19

Thời gian qua huyện Kiến Xương đã chỉ đạo các địa phương nghiêm túc thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, các văn bản chỉ đạo của tỉnh. Vì thế đến...

04.04.2020 | 19:50 PM