Thứ 2, 15/04/2024, 06:36[GMT+7]

Thành phố: Tập trung đầu tư xây dựng “lá phổi xanh”

Với mục tiêu cải tạo môi trường sống, kiến tạo không gian xanh trong đô thị, đặc biệt để hoàn thiện các tiêu chí của đô thị loại I, một trong những dự án...

26.03.2023 | 18:35 PM