Thứ 4, 21/02/2024, 12:22[GMT+7]

Tiểu phẩm: "Tôi đã hiểu ra rồi"

Thể hiện: Đơn vị huyện Hưng Hà

16.10.2023 | 15:22 PM

Tiểu phẩm: "Tôi xin hiến"

Thể hiện: Đơn vị huyện Thái Thụy

15.10.2023 | 17:14 PM

Tiểu phẩm: "Con đường đi tới thành công"

Thể hiện: Đơn vị huyện Vũ Thư

14.10.2023 | 20:44 PM

Tiểu phẩm: "Không khí ngày giáp Tết"

Thể hiện: Đơn vị Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh

13.10.2023 | 18:17 PM

Tiểu phẩm: "Nơi gửi trọn niềm tin"

Thể hiện: Đơn vị Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh

12.10.2023 | 17:33 PM

Tiểu phẩm: "Làm dâu"

Thể hiện: Đơn vị Công an tỉnh Thái Bình

11.10.2023 | 16:53 PM

Tiểu phẩm: "Tôi đã hiểu"

Thể hiện: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Bình

11.10.2023 | 10:35 AM

Tiểu phẩm: "Chuyển"

Thể hiện: Đơn vị huyện Tiền Hải

09.10.2023 | 21:29 PM

Tiểu phẩm: "Cây thị cổ"

Thể hiện: Đơn vị huyện Kiến Xương

09.10.2023 | 10:19 AM

Tiểu phẩm: "Điểm nghẽn"

Thể hiện: Đơn vị huyện Quỳnh Phụ.

08.10.2023 | 09:55 AM

Tiểu phẩm: "Chắp cánh những ước mơ"

Thể hiện: Đơn vị Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thái Bình.

06.10.2023 | 20:57 PM