Thứ 2, 22/07/2024, 12:45[GMT+7]

Khai báo y tế trung thực - trách nhiệm của mỗi người dân yêu nước

Chỉ cần đến cơ sở y tế gần nhất hoặc vài phút thao tác trên điện thoại thông minh để thực hiện khai báo y tế là người dân đã giúp ngành Y tế quản lý, giám...

31.03.2020 | 16:13 PM