Thứ 2, 15/04/2024, 07:06[GMT+7]

Hưng Hà xây dựng chính quyền vì dân phục vụ

Dù mới được triển khai song việc xây dựng mô hình “Chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ” trên địa bàn huyện Hưng Hà bước đầu đã nhận được sự đồng...

01.12.2023 | 18:15 PM