Thứ 7, 02/12/2023, 11:27[GMT+7]

Hướng dẫn xây dựng nơi làm việc không khói thuốc lá

Nơi làm việc không khói thuốc lá là nơi không có hành vi hút thuốc lá tại các khu vực trong nhà và không có hiện tượng quảng cáo, tiếp thị, kinh doanh các...

19.11.2021 | 14:55 PM