Thứ 3, 26/09/2023, 20:10[GMT+7]

Khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khoá XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Thứ 6, 10/07/2020 | 09:08:55
7,485 lượt xem
Sáng nay 10/7, tại Trung tâm hội nghị tỉnh, HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 10.

Đại biểu dự phiên khai mạc kỳ họp. Ảnh: Thành Tâm

Audio: 1307_khai_mac__mixdown.mp3

Dự kỳ họp có các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh; các vị đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh khóa XVI; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, lãnh đạo các huyện, thành phố. Đồng chí Vũ Mạnh Hiền, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch  HĐND tỉnh điều hành phiên khai mạc.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Đàm Văn Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực phụ trách hoạt động của HĐND tỉnh nhấn mạnh: Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và thảo luận, thống nhất các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã đề ra và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020; đồng thời xem xét, quyết định thông qua các tờ trình của UBND tỉnh về các lĩnh vực kinh tế - xã hội, công tác cán bộ theo thẩm quyền và bàn, quyết định một số nội dung quan trọng khác. Kỳ họp này được tiến hành với nhiều nội dung quan trọng, có tầm ảnh hưởng lớn tới sự phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, đời sống của nhân dân trong tỉnh. Vì vậy, Thường trực HĐND tỉnh đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần, trách nhiệm trước cử tri và nhân dân, phát huy dân chủ, trí tuệ, tập trung nghiên cứu tài liệu, thảo luận vào các báo cáo, tờ trình của UBND tỉnh và các ngành chức năng trình kỳ họp, các báo cáo giám sát chuyên đề và các báo cáo thẩm tra của các ban HĐND tỉnh, báo cáo giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 9 và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh; đồng thời xem xét, quyết định theo thẩm quyền những vấn đề quan trọng khác trong chương trình kỳ họp đã được các vị đại biểu HĐND tỉnh nhất trí, thông qua; tích cực phát biểu tại hội trường và thảo luận tại tổ về những vấn đề cử tri và nhân dân quan tâm; đóng góp ý kiến vào dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh để xem xét, quyết định đúng đắn các vấn đề theo luật định.

Toàn cảnh phiên khai mạc kỳ họp. Ảnh: Thành Tâm 

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm của tỉnh, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020 đánh giá: 6 tháng đầu năm 2020, đại dịch Covid-19 bùng phát và lây lan mạnh trên toàn thế giới và trong nước đã ảnh hưởng nặng nề đến mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội của tỉnh. Trước tình hình đó, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh; đồng thời tập trung chỉ đạo các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội; tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm an sinh xã hội. Với sự nỗ lực, quyết tâm cao của hệ thống chính trị cùng với nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh cơ bản ổn định, các ngành sản xuất, dịch vụ đã từng bước phục hồi. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước đạt 25.419 tỷ đồng, tăng 4,62% so với cùng kỳ năm 2019. Tổng giá trị sản xuất toàn tỉnh ước đạt 73.765,4 tỷ đồng, tăng 3,1%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực. Tình hình sản xuất nông, lâm, thủy sản cơ bản ổn định. 100% số xã đã được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, 7 huyện được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn quốc gia về nông thôn mới, thành phố Thái Bình được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. UBND tỉnh đã chỉ đạo các cấp, các ngành chủ động phối hợp thực hiện giải pháp hỗ trợ các doanh nghiệp; trình HĐND tỉnh phê chuẩn miễn, giảm 23 loại phí, lệ phí để hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Giá trị sản xuất công nghiệp 6 tháng đầu năm tăng ước đạt 34.009 tỷ đồng, 1,82% so với cùng kỳ. Các hoạt động dịch vụ đến nay đã phục hồi, ổn định trở lại; giá trị sản xuất ngành dịch vụ ước đạt 13.591 tỷ đồng, tăng 0,97% so với cùng kỳ. Toàn tỉnh có 43 dự án được phê duyệt, điều chỉnh chủ trương đầu tư hoặc được cấp, điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với tổng vốn đăng ký mới và tăng thêm trên 2.620 tỷ đồng, trong đó vốn đăng ký mới trên 1.070 tỷ đồng. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2019 tỉnh Thái Bình xếp thứ 28 trong cả nước, tăng 4 bậc so với năm 2018. Dịch bệnh trên địa bàn tỉnh được khống chế. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được bảo đảm. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định.

Báo cáo của UBND tỉnh cũng đánh giá rõ những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm. Trong bối cảnh nền kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19, để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế cả năm 2020, 6 tháng cuối năm GRDP trên địa bàn tỉnh cần đạt mức tăng trưởng khoảng 14,8%, giá trị sản xuất cần đạt mức tăng trưởng trên 23%. Như vậy, mục tiêu phấn đấu đạt mức tăng trưởng cao nhất các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội cả năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm là vô cùng khó khăn, thách thức. Trên cơ sở đánh giá đúng tình hình, UBND tỉnh đã đề ra các giải pháp đồng bộ, toàn diện về: sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới; sản xuất công nghiệp, thương mại, dịch vụ và xây dựng cơ bản; thu, chi ngân sách; văn hoá - xã hội; cải cách hành chính, xây dựng chính quyền và bảo đảm an ninh, quốc phòng, trật tự an toàn xã hội… quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, kế hoạch đề ra.

Trong phiên họp sáng nay, các đại biểu đã nghe các báo cáo, tờ trình của UBND tỉnh: Báo cáo tình hình thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và dự kiến thực hiện thu, chi ngân sách năm 2020; báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công, Chương trình mục tiêu Quốc gia 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020 tỉnh Thái Bình; báo cáo tổng hợp kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XVI; tờ trình đề nghị ban hành quy định mức thu, tỷ lệ để lại tiền phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Thái Bình; tờ trình về việc thông qua nội dung thay đổi về quy mô, địa điểm và số lượng dự án trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Thái Bình; tờ trình về việc bổ sung dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2020; tờ trình về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2020; tờ trình về việc phê duyệt cơ chế, chính sách hỗ trợ ngư dân lắp đặt thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá; tờ trình về việc quy định số lượng, chức danh, chế độ chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, ở thôn, tổ dân phố và những đối tượng khác hưởng phụ cấp công tác ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Thái Bình; tờ trình về việc ban hành chính sách hỗ trợ của tỉnh đối với cán bộ, công chức cấp xã dôi dư do thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2019-2021 và cán bộ cấp xã thôi tái cử cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025; tờ trình về việc phê duyệt số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập và định suất hợp đồng lao động để hỗ trợ kinh phí hoạt động năm 2020; tờ trình về việc sáp nhập tổ dân phố thuộc thị trấn Hưng Nhân, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình; tờ trình đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành nghị quyết bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật, văn bản có chứa quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành; tờ trình đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án phát triển nhà ở thương mại Khu dân cư xã Nam Trung, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình; tờ trình đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án phát triển nhà ở thương mại Khu dân cư phía Đông đường Võ Nguyên Giáp, phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình; tờ trình về việc thông qua Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỉ lệ 1/2000 Khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ Liên Hà Thái, huyện Thái Thụy; tờ trình về việc thông qua Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỉ lệ 1/2000 Khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ Hải Long, huyện Tiền Hải; tờ trình về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xử lý cấp bách kè chống sạt lở và cứng hóa mái bờ sông Kiến Giang đoạn qua thành phố Thái Bình (từ cầu Phúc Khánh đến Xí nghiệp Gạch ngói xã Vũ Hội, huyện Vũ Thư); tờ trình về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xử lý cấp bách kè chống lạt lở và cứng hóa mái bờ sông Kiến Giang, đoạn từ xã Vũ Quý đến thị trấn Kiến Xương, huyện Kiến Xương; tờ trình về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng tuyến đường ĐT.454 (đường 223) đoạn từ thành phố Thái Bình đến cầu Sa Cao; tờ trình về việc hỗ trợ một số đối tượng phát sinh trong quá trình thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; tờ trình về việc quy định mức trợ cấp thu hút đặc thù cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập tỉnh Thái Bình; tờ trình về việc phê duyệt mức thu học phí tại các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh Thái Bình, năm học 2020-2021; tờ trình về việc quy định các khoản thu dịch vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục trong các cơ sở giáo dục công lập từ năm học 2020-2021 trên địa bàn tỉnh Thái Bình; tờ trình về việc quy định cơ chế thu và sử dụng mức thu dịch vụ tuyển sinh Trung học cơ sở, Trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Thái Bình, từ năm học 2020-2021.

Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khẳng định những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm cùng với các điểm nhấn quan trọng đã đề cập trong báo cáo của UBND tỉnh trình tại kỳ họp đã tạo niềm tin của nhân dân trong tỉnh vào sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020.

 Đồng chí nhấn mạnh ngay sau kỳ họp này, Thái Bình vừa phải tiếp tục phòng, chống và khắc phục khó khăn do đại dịch Covid-19 gây ra, vừa phải phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ, vừa chuẩn bị tiền đề cho giai đoạn 5 năm tiếp theo, đồng thời tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Tỉnh sẽ còn gặp rất nhiều khó khăn trong thời gian tới đây, nhất là về khả năng thực hiện chỉ tiêu thu ngân sách. Vì vậy trong bối cảnh đó, các cấp, các ngành và người đứng đầu các cấp, các ngành phải chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch, kịch bản điều hành chi tiết để triển khai thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ còn lại của năm 2020, nhất là chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội và thu ngân sách. Phải tích cực triển khai mọi biện pháp, tập trung chăm lo đời sống của nhân dân, giải quyết kịp thời kiến nghị của công dân, nhất là đối với các trường hợp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Linh hoạt, sáng tạo, tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư; tập trung tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp; chú trọng vào những khâu yếu, việc khó để tạo đột phá, tăng tốc, bứt phá ở từng chỉ tiêu,phấn đấu hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ của cả năm 2020, cũng là hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ của giai đoạn 2015 - 2020.

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ đề nghị HĐND tỉnh, các vị đại biểu HĐND tỉnh tập trung thảo luận, thống nhất các chủ trương, biện pháp thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đã được nêu trong các báo cáo, nhất là 10 nhiệm vụ trọng tâm theo Kết luận số 109-KL/TU, ngày 03/7/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm. Có kế hoạch tổ chức thảo luận, báo cáo giải trình, chất vấn, trả lời chất vấn theo hướng: tập trung vào những hạn chế tồn tại đã chỉ ra; các vấn đề mà cử tri và nhân dân đang quan tâm; những vấn đề lớn, vấn đề khó để bàn các giải pháp, tạo bước đột phá về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2020 (Báo Thái Bình điện tử đăng toàn văn bài phát biểu của đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ tại kỳ họp này).

Cũng trong phiên họp sáng nay, HĐND tỉnh nghe tờ trình của Thường trực HĐND tỉnh về Chương trình giám sát năm 2021 của HĐND tỉnh; báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh, khóa XVI của Thường trực HĐND tỉnh.

Tiếp tục chương trình làm việc của kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khoá XVI, trong chiều ngày 10/7, HĐND tỉnh tiếp tục nghe các báo cáo thẩm tra của các ban HĐND tỉnh về các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp. Thực hiện quy trình cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh đối với ông Bùi Đức Hải, nguyên Phó Giám đốc Công an tỉnh do chuyển công tác ra tỉnh ngoài; miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Lê Tiến Ninh, nguyên Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ và ông Phạm Quang Đức, nguyên Giám đốc Sở Giao thông Vận tải do nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí. HĐND tỉnh cũng đã thực hiện quy trình bầu bổ sung bà Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; ông Vũ Xuân Thành, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải làm Ủy viên UBND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.


Nguyễn Hình


Ông Lê Quang Khải, xã Phú Xuân, thành phố Thái Bình

Qua theo dõi báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020 trình tại kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVI, tôi thấy rất phấn khởi vì trong điều kiện đại dịch Covid -19 ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt của đời sống nhân dân, cấp ủy, chính quyền từ tỉnh tới cơ sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ, nhất là trong phòng, chống dịch Covid - 19, tạo điều kiện cho sản xuất, kinh doanh trở lại hoạt động ngay khi dịch bệnh được khống chế. Nhờ vậy,  kinh tế của tỉnh cơ bản ổn định, các ngành sản xuất, dịch vụ đã từng bước phục hồi. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được bảo đảm; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Thời gian tới, tôi đề nghị các cấp, các ngành tập trung hỗ trợ, tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc, tạo môi trường cho doanh nghiệp nhanh chóng khôi phục sản xuất, kinh doanh; đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp; có giải pháp hỗ trợ đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa của tỉnh; đẩy nhanh tiến độ thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid - 19 bảo đảm đủ, đúng đối tượng.

Ông Phạm Văn Độc, xã Minh Phú, huyện Đông Hưng

Xã Minh Phú được thành lập trên cơ sở sáp nhập 2 xã Minh Châu và Đồng Phú. Là cử tri của đơn vị thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, tôi cũng như nhiều cử tri khác của địa phương rất quan tâm đến việc giải quyết các vấn đề đặt ra sau sáp nhập, đặc biệt là vấn đề giải quyết chế độ cho cán bộ dôi dư. Qua theo dõi kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVI, tôi rất đồng tình với những chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức cấp xã dôi dư do thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã do UBND tỉnh đề xuất đã bảo đảm quyền lợi hợp lý cho cán bộ, công chức cơ sở. Mỗi nhóm đối tượng đều quy định chính sách hỗ trợ rõ ràng, tạo thuận lợi cũng như sự công khai, minh bạch trong quá trình tổ chức thực hiện sau này. Về vấn đề giải quyết cơ sở vật chất sau sáp nhập, tôi cho rằng tỉnh cần có biện pháp chỉ đạo giải quyết hiệu quả vì cơ sở vật chất của các xã sáp nhập hiện nay trong tình trạng vừa thừa, vừa thiếu. Khi sáp nhập trụ sở làm việc, nhà văn hóa của UBND các xã, thị trấn phải tập trung về một địa điểm, do đó phòng làm việc chỉ bố trí đủ số lượng cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách theo số cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách như các xã cũ trước sáp nhập; sau sáp nhập số lượng tăng lên gấp 2-3 lần nên không đáp ứng đủ, trong khi trụ sở còn lại gần như để không. Ngoài ra, tỉnh cần đôn đốc các ngành chức năng hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi cho các cá nhân, tổ chức chuyển đổi các loại giấy tờ theo tên đơn vị mới.

Ông Đặng Văn Nghì, xã Vũ Trung, huyện Kiến Xương

Thái Bình từ xưa tới nay luôn nổi tiếng là đất lúa, là vựa lúa lớn ở đồng bằng sông Hồng. Bên cạnh đó, địa phương cũng có nhiều loại cây trồng, nhất là cây ăn quả đã trở thành thương hiệu. Tôi rất đồng tình khi tỉnh có chuyển đổi đất trồng lúa sang phát triển cây trồng có hiệu quả kinh tế cao nhằm chuyển đổi đất trồng lúa kém hiệu quả sang sản xuất cây ăn quả và cây hàng năm khác bảo đảm thực hiện thành công tái cơ cấu ngành Nông nghiệp Thái Bình đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Nếu thực hiện được chủ trương này sẽ tạo tiền đề cho các địa phương trong tỉnh phá thế độc canh cây lúa, phát huy được tiềm năng, thế mạnh của các loại cây trồng đặc sản, từ đó quy hoạch, xây dựng các vùng trồng có quy mô lớn không những mang lại hiệu quả kinh tế cao mà còn bảo tồn, phát huy các nguồn gen quý. Cùng với đó, Thái Bình sẽ phát triển sản xuất nông nghiệp ngày càng tiên tiến, hiện đại, hình thành chuỗi giá trị từ sản xuất đến tiêu dùng, nâng cao năng suất, chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm, nhất là khi Thái Bình đang tích cực thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm như hiện nay.

Bà Hoàng Minh Thư, Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Văn Lang, huyện Hưng Hà

Là một cử tri công tác trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo, tôi rất quan tâm đến nội dung UBND tỉnh báo cáo tại kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 các tờ trình liên quan đến ngành Giáo dục: Tờ trình về việc phê duyệt mức thu học phí tại các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh Thái Bình, năm học 2020 - 2021; tờ trình về việc quy định cơ chế thu và sử dụng mức thu dịch vụ tuyển sinh THCS, THPT trên địa bàn tỉnh Thái Bình, từ năm học 2020 - 2021, nhất tờ trình về việc quy định các khoản thu dịch vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục trong các cơ sở giáo dục công lập từ năm học 2020 - 2021 trên địa bàn tỉnh Thái Bình. Theo tôi, khi tờ trình này được thông qua sẽ tạo điều kiện để các cơ sở giáo dục khắc phục tình trạng lạm thu hay thu không đủ chi. Cũng tại tờ trình này, một số khoản được bãi bỏ như sửa chữa nhỏ, mua sắm trang thiết bị… Về tổng thể, tổng số tiền các gia đình học sinh đóng từ năm học 2020 - 2021 không có sự thay đổi nhiều.