Thứ 5, 30/03/2023, 08:54[GMT+7]

Tăng cường sử dụng chữ ký số trong ban hành các văn bản điện tử của các cơ quan, đơn vị

Thứ 2, 30/11/2020 | 17:09:57
31,092 lượt xem
Chữ ký số là ứng dụng quan trọng trong quá trình thực hiện thay thế văn bản giấy bằng văn bản điện tử trong hoạt động của các cơ quan nhà nước. Đến thời điểm này, các cơ quan nhà nước của tỉnh đã cơ bản đáp ứng các điều kiện để có thể sử dụng chữ ký số trong giải quyết công việc.

100% UBND các huyện, thành phố đã thực hiện thực hiện ký số tổ chức của cơ quan.

Toàn tỉnh hiện có 100% sở, ngành thuộc tỉnh và UBND các huyện, thành phố đã thực hiện ký số tổ chức của cơ quan. Đối với văn bản do các đồng chí lãnh đạo cơ quan thực hiện ký số cá nhân, toàn tỉnh có 13/19 cơ quan cấp tỉnh có các đồng chí lãnh đạo đã thực hiện việc ký số. Ngoài ra, 3/8 UBND cấp huyện có các đồng chí lãnh đạo đã thực hiện nhưng tỷ lệ còn thấp.

Việc triển khai ứng dụng chữ ký số (là một dạng chữ ký điện tử, thay thế cho chữ ký tay, con dấu truyền thống đang sử dụng trên văn bản giấy) của các cơ quan nhà nước được xem là phương án giải quyết tốt nhất mọi vấn đề khi giao dịch trên môi trường internet, có tính bảo mật cao, góp phần tạo môi trường làm việc hiện đại, tiết kiệm thời gian, chi phí, tạo hiệu quả tích cực trong xây dựng chính quyền điện tử của tỉnh. UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, các huyện thành phố tăng cường sử dụng chữ ký số trong trong ban hành văn bản điện tử trên Mạng Văn phòng điện tử liên thông. Sở Thông tin và Truyền thông đã tích cực triển khai theo quy định tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP, ngày 8/4/2020 của Chính phủ về việc thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Tăng cường tổ chức đào tạo, tập huấn để các đơn vị thực hiện tốt việc ứng dụng chữ ký số trong ban hành văn bản.

Tất Đạt