Thứ 3, 28/05/2024, 02:42[GMT+7]

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: 11 tháng, tiếp nhận và giải quyết 6.584 hồ sơ thủ tục về lĩnh vực lao động - thương binh và xã hội

Thứ 2, 30/11/2020 | 17:32:20
31,363 lượt xem
Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi giải quyết các thủ tục hành chính (TTHC), từ đầu năm đến nay Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, bố trí cán bộ hướng dẫn, tiếp nhận và công khai các TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh khi người dân đến giao dịch.

6.584 hồ sơ thủ tục hành chính về lĩnh vực lao động - thương binh và xã hội đã được tiếp nhận,giải quyết tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh.

Theo thống kê, trong 11 tháng Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã tiếp nhận và giải quyết 6.584 hồ sơ thủ tục về lĩnh vực người có công, việc làm và an toàn lao động, tiền lương và bảo hiểm xã hội, dạy nghề, trong đó số hồ sơ đã giải quyết 6.133, hồ sơ đang giải quyết 451. Tất cả hồ sơ đều được giải quyết nhanh gọn, đúng thời gian quy định đáp ứng được nhu cầu của người dân.

Nguyễn Cường