Thứ 6, 24/05/2024, 10:10[GMT+7]

Bảo hiểm xã hội huyện Hưng Hà: 7.698 hồ sơ giao dịch điện tử được giải quyết

Thứ 2, 30/11/2020 | 18:47:41
45,799 lượt xem
Nhằm thực hiện công tác cải cách hành chính gắn liền với ứng dụng công nghệ thông tin, lấy người dân làm trung tâm, hướng tới mục tiêu là sự hài lòng của cá nhân, tổ chức, thời gian qua, BHXH huyện Hưng Hà luôn nỗ lực, thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, thúc đẩy cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4.

Cán bộ BHXH huyện Hưng Hà làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả huyện Hưng Hà.

Hiện nay, cổng dịch vụ của BHXH huyện đã và đang cung cấp 19 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4. Ngoài ra, đã kết nối với 11 nhà mạng  cung cấp dịch vụ I-VAN để cung cấp và triển khai các dịch vụ công và giao dịch điện tử cho đơn vị sử dụng lao động. Từ đầu năm đến nay, BHXH huyện Hưng Hà đã có 7.698 hồ sơ giao dịch điện tử được giải quyết.

Mai Thư