Thứ 4, 19/06/2024, 21:35[GMT+7]

Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, để thật sự xứng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân

Thứ 5, 24/12/2020 | 20:03:38
3,379 lượt xem
Phát biểu của đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại Đại hội Hội Nhà báo Thái Bình lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại Đại hội Hội Nhà báo Thái Bình lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Kính thưa các vị đại biểu khách quý cùng toàn thể các đồng chí!

Hôm nay, tôi và các đồng chí lãnh đạo tỉnh rất vui mừng đến dự Đại hội lần thứ VIII, Hội Nhà báo Thái Bình - một sự kiện chính trị quan trọng của những người làm báo tỉnh nhà. Trước hết, thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi xin gửi đến các vị đại biểu khách quý cùng toàn thể cán bộ, hội viên Hội Nhà báo Thái Bình lời chào mừng nồng nhiệt, lời chúc sức khỏe và hạnh phúc. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Thưa toàn thể các đồng chí!

Nhiệm kỳ qua, phát huy vai trò là cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân, các hội viên Hội Nhà báo Thái Bình và những người làm báo trong tỉnh, các phóng viên báo chí trung ương thường trú tại tỉnh đã luôn đoàn kết, chủ động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước và các quy định, chỉ đạo của tỉnh đến với cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Các tin, bài đăng tải trên các báo đã đi sâu vào thực tiễn cuộc sống, phát hiện, cổ vũ kịp thời gương người tốt, việc tốt trong các lĩnh vực; chú trọng nghiên cứu và tổng kết thực tiễn, phổ biến các mô hình, kinh nghiệm hay, cách làm hiệu quả, những điển hình tiên tiến có sức lan tỏa mạnh mẽ trong Đảng và trong xã hội; đồng thời, phản ánh trung thực những hạn chế, yếu kém cũng như những vấn đề phức tạp nảy sinh trong quá trình tổ chức thực hiện các chủ trương của cấp ủy, tổ chức đảng và sự chỉ đạo, điều hành của các cấp chính quyền; tích cực đấu tranh, phê phán những quan điểm, tư tưởng lệch lạc, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch và phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tệ nạn xã hội, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh trong sạch, vững mạnh. Đặc biệt, với vai trò, chức năng là tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, Hội Nhà báo Thái Bình đã làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp, giúp các hội viên nâng cao bản lĩnh chính trị, có đạo đức nghề nghiệp trong sáng, nắm vững định hướng tuyên truyền của Đảng. Qua các phong trào thi đua do Hội phát động trong nhiệm kỳ qua, các hội viên của Hội đã đạt được rất nhiều giải thưởng cao tại giải báo chí quốc gia, các giải báo chí toàn quốc và báo chí chuyên ngành.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương những thành tích của Hội Nhà báo Thái Bình cũng như các hội viên đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Thưa toàn thể các đồng chí!

Trong thời gian tới, tình hình thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, tác động mạnh đến ta nói chung và tỉnh ta nói riêng. Trong bối cảnh khoa học công nghệ, nhất là công nghệ thông tin phát triển mạnh mẽ, bên cạnh những thuận lợi và cơ hội, công tác báo chí và hoạt động của Hội Nhà báo Thái Bình cũng gặp phải nhiều khó khăn, thách thức. Báo chí có nguy cơ bị truyền thông xã hội chi phối, lấn át, gây ra nhiều tác hại. Các thế lực thù địch liên tục đưa ra các thông tin xuyên tạc, xấu độc nhằm chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ ta. Vì vậy, nhiệm vụ của các cơ quan báo chí, các hội viên Hội Nhà báo Thái Bình là rất vẻ vang nhưng cũng rất nặng nề. Tôi mong muốn Hội Nhà báo Thái Bình và các hội viên tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, cách mạng của quê hương, xây dựng Hội ngày càng phát triển, trong sạch, vững mạnh; không ngừng chăm lo bồi dưỡng tư tưởng, chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, nhất là đạo đức nghề nghiệp cho các hội viên. Các cấp hội, mỗi nhà báo hãy thấm nhuần và thực hiện thật tốt lời dạy của Bác Hồ kính yêu: “Cán bộ báo chí cũng là chiến sĩ cách mạng. Cây bút, trang giấy là vũ khí sắc bén của họ”. Nhiệm vụ của Hội Nhà báo Thái Bình là phải làm cho hội viên đoàn kết chặt chẽ, giúp đỡ lẫn nhau để nâng cao trình độ chính trị và chuyên môn nghiệp vụ. Có như thế Hội Nhà báo Thái Bình mới làm tròn nhiệm vụ của mình và những người làm báo mới phục vụ tốt nhân dân, phục vụ tốt cách mạng, tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, để thật sự xứng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Tại Đại hội này, tôi muốn nhấn mạnh thêm một số vấn đề để các đồng chí nghiên cứu, thảo luận, đề ra và triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới:

Trước hết, anh chị em làm báo cần quán triệt đầy đủ, sâu sắc hơn nữa quan điểm báo chí là vũ khí sắc bén, là công cụ đắc lực của Đảng trên mặt trận tư tưởng. Mỗi người làm báo là một chiến sĩ cách mạng, người làm báo là chiến sĩ tiên phong trên mặt trận tư tưởng - văn hóa của Đảng. Đảng lãnh đạo tuyệt đối và toàn diện đối với hoạt động báo chí; Nhà nước quản lý báo chí bằng pháp luật. Nghề làm báo là một nghề cao quý, thiêng liêng. Nhà báo cách mạng phải có tinh thần cách mạng, đó là tinh thần tiến công, đấu tranh loại bỏ cái sai, cái xấu, bảo vệ cái đúng, cái tốt, vì sự nghiệp chung của đất nước, của nhân dân.

Thứ hai, các cấp ủy đảng, chính quyền và Hội Nhà báo Thái Bình đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng trong các cơ quan báo chí, Hội Nhà báo. Tăng cường công tác giáo dục tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị cho người làm báo, hội viên Hội Nhà báo Thái Bình. Thường xuyên tổ chức cho các nhà báo, hội viên nghiên cứu, quán triệt sâu sắc lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước gắn với thực hiện Luật Báo chí, các quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo; Quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam. Tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong các cơ quan báo chí và Hội Nhà báo, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hội Nhà báo Thái Bình cần chủ động, tích cực tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 43 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới.

Thứ ba, báo chí phải thực sự trở thành cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, là người tuyên truyền, hướng dẫn, cổ vũ nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, đồng thời là diễn đàn xã hội rộng rãi để phát huy dân chủ, phát huy những giá trị văn hóa tiến bộ, hiện đại, giàu bản sắc dân tộc; diễn đàn để nhân dân tham gia các công việc của tỉnh, giám sát và phản biện xã hội, nâng cao trình độ dân trí; cổ vũ, động viên những giá trị tốt đẹp, biểu dương nhân tố mới, mô hình hiệu quả trên các lĩnh vực, những cách làm hay, gương người tốt, việc tốt, phản bác những luận điệu xuyên tạc, sai trái, tiêu cực; tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, phê phán những biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống, qua đó tạo sự đồng thuận trong nhân dân với cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị trong tỉnh, góp phần tích cực trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh của địa phương, từ đó góp phần quảng bá hình ảnh tỉnh nhà đến với các tỉnh bạn và bạn bè quốc tế.

Thứ tư, tiếp tục đổi mới, mở rộng các hình thức tập hợp hội viên, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp, bồi dưỡng nghiệp vụ cho hội viên, quan tâm chăm lo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho hội viên. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, tăng cường phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông để quản lý tốt hoạt động của các hội viên, kịp thời phát hiện, tuyên dương, khen thưởng các hội viên có nhiều đóng góp, có thành tích xuất sắc. Mỗi nhà báo, văn nghệ sĩ cần nâng cao bản lĩnh chính trị, nâng cao đạo đức, lý tưởng nghề nghiệp; không ngừng đổi mới để có những tác phẩm chất lượng cao, có giá trị định hướng tư tưởng, định hướng dư luận xã hội tích cực. Đồng thời, tham gia ngăn ngừa những biểu hiện mặt trái của truyền thông mở, mạng xã hội trong giai đoạn hiện nay.

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi trân trọng cảm ơn các cơ quan thông tấn, báo chí trong cả nước, đặc biệt là Hội Nhà báo Việt Nam và cá nhân các đồng chí lãnh đạo đã luôn đồng hành, cổ vũ, động viên, giúp đỡ Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thái Bình, Hội Nhà báo Thái Bình trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng Đảng nói chung, công tác thông tin, tuyên truyền nói riêng. Kính mong sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ nhiều hơn nữa của các đồng chí để tỉnh Thái Bình, Hội Nhà báo Thái Bình có bước phát triển mạnh mẽ trong những năm tới.

Tôi đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh cần nhận thức sâu sắc hơn nữa về vai trò, vị trí quan trọng của báo chí trong sự phát triển quê hương, đất nước; luôn cổ vũ, khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi nhất, coi đây là trách nhiệm, tình cảm để Hội Nhà báo và hội viên Hội Nhà báo Thái Bình phát triển và cống hiến nhiều hơn nữa trong những năm tới.

Thưa các đồng chí!

Yêu cầu và nhiệm vụ mới đặt ra cho báo chí và Hội Nhà báo Thái Bình hiện nay là hết sức nặng nề nhưng cũng thật vẻ vang. Tôi tin tưởng rằng, với truyền thống tốt đẹp và những kinh nghiệm phong phú đã tích lũy được, đội ngũ những người làm báo tỉnh nhà sẽ ngày càng vững vàng về phẩm chất chính trị, năng lực chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp, hoàn thành sứ mệnh cao cả là lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng - văn hóa của Đảng; tổ chức Hội Nhà báo Thái Bình ngày càng xứng đáng là tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, ngôi nhà chung của những người làm báo của cả tỉnh.

Chuẩn bị bước sang năm mới 2021, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, tôi xin chúc các vị đại biểu khách quý, các hội viên tham dự Đại hội sức khỏe, niềm vui, hạnh phúc và thành công, không ngừng đổi mới, sáng tạo, đoàn kết, nỗ lực vươn lên, góp phần đắc lực cho công cuộc xây dựng quê hương Thái Bình trở thành một tỉnh giàu mạnh, văn minh.

Xin trân trọng cảm ơn và chúc sức khỏe các đồng chí!