Thứ 5, 20/06/2024, 09:54[GMT+7]

Liên đoàn Lao động tỉnh kết nạp hơn 12.000 đoàn viên công đoàn

Thứ 2, 28/12/2020 | 16:33:46
1,311 lượt xem
Thực hiện Đề án “Phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nước giai đoạn 2019-2023”, năm 2020 Liên đoàn Lao động tỉnh đã giao chỉ tiêu cụ thể về phát triển đoàn viên cho các công đoàn ngành, liên đoàn lao động các huyện, thành phố.

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh tặng mũ bảo hiểm cho đoàn viên công đoàn.

Kết quả, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã thành lập mới 34 công đoàn cơ sở, trong đó có 32 công đoàn cơ sở có từ 25 công nhân lao động trở lên (vượt 6,6% so với chỉ tiêu giao), kết nạp 12.047 đoàn viên (vượt 41,7% so với chỉ tiêu). Ngoài ra, để khuyến khích, động viên người lao động gia nhập tổ chức công đoàn, Liên đoàn Lao động tỉnh đã hỗ trợ mỗi đoàn viên mới gia nhập công đoàn một mũ bảo hiểm xe máy và hỗ trợ từ 3-30 triệu đồng cho mỗi công đoàn cơ sở thành lập mới.

Nguyễn Cường