Thứ 5, 18/07/2024, 08:15[GMT+7]

Ký kết thực hiện chương trình phối hợp “Đẩy mạnh công tác xây dựng xã hội học tập” ở địa bàn biên giới biển giai đoạn 2021 - 2025

Thứ 6, 19/02/2021 | 15:08:56
4,465 lượt xem
Sáng ngày 19/2, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh và Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức hội nghị ký kết thực hiện chương trình phối hợp về “Đẩy mạnh công tác xây dựng xã hội học tập” ở địa bàn biên giới biển; “Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về biên giới quốc gia, chủ quyền biển, đảo và bảo vệ tài nguyên, môi trường biển” cho cán bộ, đảng viên, nhân dân và học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh Thái Bình giai đoạn 2021 - 2025.

Các đại biểu dự hội nghị ký kết chương trình phối hợp.

Đồng chí Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự hội nghị.

Theo đó, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh và Sở Giáo dục và Đào tạo thống nhất phối hợp thực hiện các nội dung cơ bản như: Đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền về học tập thường xuyên, suốt đời và xây dựng xã hội học tập; phối hợp rà soát, đánh giá hoạt động của các trung tâm học tập cộng đồng, nghiên cứu và tổ chức xây dựng các mô hình học tập hiệu quả; phối hợp biên soạn tài liệu, tham gia quản lý lớp học và giảng dạy, vận động nhân dân học tập tại trung tâm học tập cộng đồng; phối hợp tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng, cải thiện hạ tầng kỹ thuật số giúp cán bộ, chiến sĩ BĐBP, giáo viên, học sinh và nhân dân khu vực biên giới biển tiếp cận, khai thác nguồn tài liệu mở trên mạng internet theo xu hướng xã hội học tập thông minh; in ấn, cấp phát tài liệu, tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia và các văn bản luật liên quan tại các cơ sở giáo dục…  

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo ký kết chương trình phối hợp.

Mục tiêu của chương trình nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của cấp ủy, chính quyền các cấp, các ban, ngành, đoàn thể địa phương và toàn thể nhân dân để xây dựng xã hội học tập ở địa bàn biên giới biển. Phát triển bền vững và nhân rộng mô hình trung tâm học tập cộng đồng hoạt động hiệu quả tại các xã, thị trấn ở khu vực biên giới, ven biển, đáp ứng yêu cầu học tập suốt đời của cộng đồng dân cư. Tạo cơ hội và điều kiện cho nhân dân khu vực biên giới biển trong việc học tập, nâng cao trình độ hiểu biết, hướng tới xây dựng một xã hội học tập, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới biển trong giai đoạn hiện nay.

Tất Đạt