Thứ 2, 25/09/2023, 20:27[GMT+7]

Chương trình hành động của bà Hoàng Thị Liễu, giáo viên Trường THPT Nguyễn Đức Cảnh, tỉnh Thái Bình, ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Thứ 3, 18/05/2021 | 21:30:21
3,643 lượt xem
Chương trình hành động của bà Hoàng Thị Liễu, Giáo viên Trường THPT Nguyễn Đức Cảnh, tỉnh Thái Bình, ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021 – 2026, đơn vị bầu cử số 1.

Họ và tên: Hoàng Thị Liễu
Ngày tháng năm sinh: 10/5/1987
Nghề nghiệp, chức vụ: Giáo viên Trường THPT Nguyễn Đức Cảnh, tỉnh Thái Bình.

Video: HOANG_THI_LIEU_truong_Ng_Duc_Canh.mp4

Tôi được Ban giám hiệu Trường THPT Nguyễn Đức Cảnh giới thiệu tham gia ứng cử; được hội nghị cử tri nơi công tác, nơi cư trú tín nhiệm cao, được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh hiệp thương lựa chọn, giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Tôi ý thức sâu sắc rằng đây không chỉ là vinh dự của cá nhân, cơ quan, gia đình tôi mà còn là trách nhiệm lớn trước Quốc hội, cử tri và nhân dân cả nước.

Quốc hội là cơ quan quan trọng trong hệ thống chính trị Việt Nam, là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân Việt Nam và là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Quốc hội có chức năng chính là lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao hoạt động của Nhà nước. Đại biểu Quốc hội được cử tri trực tiếp bầu ra theo nguyên tắc phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín. Các đại biểu được bầu chịu trách nhiệm trước cử tri bầu ra mình và trước cử tri cả nước. Thông qua các đại biểu và thông qua Quốc hội, nhân dân sử dụng quyền lực của mình để định đoạt các vấn đề của đất nước. Đại biểu Quốc hội có nhiệm vụ tham gia các kỳ họp của Quốc hội, tham gia thảo luận và quyết định những vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn như: lập hiến, lập pháp; quyết định chính sách đối nội, đối ngoại, các nhiệm vụ kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh của đất nước; quyết định những nguyên tắc chủ yếu về tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước, về quan hệ xã hội và hoạt động của công dân; giám sát hoạt động của các cơ quan nhà nước.

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội, tôi dự kiến chương trình hành động như sau:
Một là, không ngừng học tập, rèn luyện, tu dưỡng, nâng cao trình độ năng lực, tập trung trí tuệ, nghiên cứu đóng góp ý kiến xây dựng pháp luật, tham gia quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Hai là, tham gia đầy đủ các phiên họp của Quốc hội. Phải thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri nơi công tác, nơi cư trú và đơn vị bầu cử; dành thời gian tham dự đầy đủ các cuộc tiếp xúc cử tri theo quy định; luôn gần gũi, sâu sát cơ sở; biết lắng nghe, tiếp thu ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, của cử tri để phản ánh đầy đủ, trung thực với Quốc hội, thực hiện tốt vai trò cầu nối giữa cử tri với Quốc hội.

Ba là, thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật, các nghị quyết của Quốc hội, các văn bản dưới luật, tìm hiểu thực tế ở địa phương trên cơ sở đó kiến nghị, đề xuất với Quốc hội những giải pháp, chính sách phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương.

Bốn là, với vai trò là một nhà giáo, tôi sẽ tích cực hơn nữa trong hoạt động giáo dục. Bên cạnh việc trau dồi, nâng cao kiến thức chuyên môn, tôi sẽ luôn theo sát chương trình đổi mới từ kiến thức đến phương pháp của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Từ đó rút ra những ưu điểm, hạn chế, thành tựu cần phát huy, nhược điểm cần khắc phục để góp phần xây dựng một nền giáo dục dân tộc, hiện đại, khoa học, đại chúng.

Hơn nữa, với đặc thù công việc giảng dạy trên trường lớp, tiếp xúc hàng ngày với học sinh và phụ huynh; đây là một môi trường thuận lợi để tôi có thể hiểu được tâm tư, nguyện vọng, lắng nghe ý kiến của nhân dân. Ngày nay trong thời đại đổi mới đi lên phát triển của đất nước nói chung, tỉnh Thái Bình nói riêng, bên cạnh nhiều nguyên nhân thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển thì nhân tố giáo dục, yếu tố con người là nguyên nhân quan trọng hàng đầu. Vì vậy, giáo dục ngày càng khẳng định được vai trò, tầm quan trọng của mình. Đồng thời, việc đầu tư cho giáo dục, từ cơ sở vật chất đến điều kiện môi trường học tập, làm việc cần phải được chú trọng hơn. Và mảnh đất Thái Bình chúng ta vốn có truyền thống hiếu học nên nếu giáo dục được khuyến khích, quan tâm hơn nữa thì tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ đạt được nhiều mục tiêu phát triển trong thời gian tới.

Với trách nhiệm được giao cùng những kiến thức, kỹ năng đã được đào tạo và những kinh nghiệm tích lũy được trong quá trình công tác, nếu được bầu làm đại biểu Quốc hội tôi sẽ có điều kiện thuận lợi hơn để làm tốt nhiệm vụ của một nhà giáo cũng như nhiệm vụ của người đại biểu Quốc hội. Tôi xin hứa nếu trúng cử đại biểu Quốc hội, tôi sẽ tích cực đưa ra các chính sách, biện pháp để các em học sinh có điều kiện cơ sở vật chất, tinh thần tốt nhất phục vụ việc học tập, các thầy cô yên tâm giảng dạy góp phần đưa giáo dục tỉnh nhà đạt được nhiều thành công hơn nữa, để xứng đáng với sự tín nhiệm của các cử tri.