Thứ 2, 15/07/2024, 12:04[GMT+7]

Ý kiến cử tri đánh giá về kỳ họp HĐND tỉnh ngày 10/7

Thứ 4, 10/07/2024 | 20:40:58
1,088 lượt xem

Tổ Hưng Hà thảo luận chiều ngày 10/7.

Ông Nguyễn Văn Hoài, thôn Nam Lâu, xã Thanh Tân (Kiến Xương)

Qua theo dõi báo cáo tổng hợp kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trình tại kỳ họp thứ tám, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tôi thấy việc tiếp nhận, giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm túc, trả lời đầy đủ, rõ ràng các ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền. Nội dung văn bản trả lời tập trung vào những vấn đề trọng tâm, cụ thể mà cử tri kiến nghị, trong đó nhiều kiến nghị đã được giải quyết kịp thời, dứt điểm, góp phần ổn định an ninh chính trị tại các địa phương, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Tôi mong Thường trực HĐND tỉnh tiếp tục phối hợp với Ủy ban MTTQ tỉnh làm tốt việc tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri bảo đảm đúng, trúng và rõ các vấn đề cử tri quan tâm. Cùng với đó, tăng cường, nâng cao chất lượng, hiệu quả giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri, đặc biệt là về vấn đề nước sạch còn thiếu, không bảo đảm chất lượng ở các địa phương do Công ty Cổ phần Bitexco Nam Long cung cấp. Đây cũng là kênh để chúng tôi theo dõi, giám sát lại các cơ quan chức năng trong quá trình thực thi nhiệm vụ và thực hiện lời hứa với cử tri.

Ông Phạm Đức Trường, xã Hiệp Hòa (Vũ Thư)

Theo dõi kỳ họp thứ tám, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026, tôi quan tâm nhiều tới các nội dung tờ trình của Thường trực HĐND và UBND tỉnh trình tại kỳ họp. Hầu hết các tờ trình trình kỳ họp lần này đều liên quan đến thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và các cơ chế, chính sách đầu tư vào một số lĩnh vực. Đây là những nhiệm vụ có tính cấp bách, cần thiết, có ý nghĩa quan trọng, phù hợp với điều kiện, tình hình phát triển địa phương. Qua theo dõi, tôi thấy việc chuẩn bị xây dựng các tờ trình được thực hiện chặt chẽ. Trước kỳ họp, các ban của HĐND tỉnh đã tổ chức hội nghị thẩm tra các tờ trình và được Thường trực HĐND thống nhất thông qua. Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh đã phát huy trí tuệ, nêu cao trách nhiệm, dành nhiều thời gian nghiên cứu kỹ, đóng góp ý kiến vào các nội dung tờ trình để HĐND tỉnh ban hành nghị quyết, đề án, chính sách. Tôi tin tưởng các nghị quyết của kỳ họp sẽ được triển khai thực hiện hiệu quả, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển.

Ông Ngô Quang Minh, xã Thụy Trường (Thái Thụy)

Qua theo dõi báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024 trình tại kỳ họp thứ tám, HĐND tỉnh khóa XVII, tôi thấy rất phấn khởi. Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn song kinh tế của tỉnh duy trì phát triển với tốc độ tăng trưởng đạt 7,96%, xếp thứ 16/63 tỉnh, thành phố. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội được quan tâm chỉ đạo toàn diện, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế và phục vụ tốt đời sống tinh thần của nhân dân. Kỷ cương, kỷ luật hành chính trong các cơ quan nhà nước được tăng cường. Quốc phòng, an ninh được giữ vững. Điều này thể hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành linh hoạt, sáng tạo, quyết liệt ngay từ đầu năm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự vào cuộc tích cực của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp. Tuy nhiên, qua theo dõi tôi thấy việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh vẫn còn gặp nhiều khó khăn cần được tập trung tháo gỡ, khắc phục. Do đó, tôi mong HĐND tỉnh sẽ tập trung thảo luận đánh giá toàn diện kết quả đạt được, chỉ rõ những ưu điểm, mặt hạn chế, phân tích nguyên nhân và đề ra giải pháp khắc phục để thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của năm 2024 đã đề ra.

Phương Chi - Thu Thủy

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày