Thứ 7, 22/06/2024, 10:30[GMT+7]

Hưng Hà: Tổng kết công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ

Thứ 5, 17/05/2018 | 14:49:49
4,344 lượt xem
Huyện Hưng Hà tổ chức tổng kết công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2018 vào sáng ngày 17/5.

Khen thưởng các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2018

Thực hiện kế hoạch về công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2018, Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Hưng Hà đã tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục Luật Nghĩa vụ quân sự đến các tầng lớp nhân dân. Tiến hành giám sát chặt chẽ công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tại các địa phương trong huyện. Công tác đăng ký nghĩa vụ quân sự, quản lý nguồn sẵn sàng nhập ngũ được duy trì nền nếp. 

Tại lễ giao nhận quân năm 2018, huyện Hưng Hà đã bàn giao 370 tân binh cho các đơn vị nhận quân, đạt 100% chỉ tiêu được giao. Năm 2018, toàn huyện có 10 xã hoàn thành xuất sắc công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ; 8 xã, thị trấn hoàn thành tốt; 9 xã hoàn thành chỉ tiêu và 8 xã không hoàn thành chỉ tiêu công tác.

Tại buổi tổng kết,  huyện Hưng Hà đã khen thưởng 17 tập thể và 5 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2018.

                                                              Ngọc Mai