Thứ 3, 26/09/2023, 19:35[GMT+7]

Nông thôn Sơn La khởi sắc: 88% số dân dùng nước hợp vệ sinh

Thứ 3, 04/06/2019 | 15:21:08
666 lượt xem
Đến nay, tỉnh Sơn La đã có 88% số dân sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh.

Cán bộ nhà máy nước sạch xã Đông Sang, huyện Mộc Châu đang vận hành hệ thống.

Đến hết năm 2018, toàn tỉnh Sơn La  có 35/188 xã hoàn thành chỉ tiêu về sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh, đạt tỷ lệ 18,6% số xã, trong đó có 23 xã đạt chuẩn NTM. Tổng số hộ dân nông thôn của tỉnh Sơn La khoảng 237.300 hộ, 1.072.602 người; số dân được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh 944.000 người, tương đương 88%, trong đó cấp nước qua công trình cấp nước tập trung có 349.200 người, đạt tỷ lệ khoảng 37%, còn lại cấp nước qua công trình phân tán.

Dự tính, hết năm 2019 sẽ hoàn thành, đưa vào sử dụng 14 công trình cấp nước sạch đạt Quy chuẩn 02-2009/BYT, lũy kế đạt 10.368 đấu nối (khoảng 46.656 người sử dụng). Cùng với đó, tiến hành cấp nước, hoàn thành đưa vào sử dụng 36 nhà vệ sinh cho hệ thống trường phổ thông và mẫu giáo; tiếp tục khởi công xây dựng thêm 92 công trình.

Ông Lò Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La, Trưởng BĐH Chương khẳng định: Hoàn thành các mục tiêu về cấp nước và vệ sinh môi trường nông thôn đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, nhờ đó đời sống người dân cải thiện rõ rệt, bộ mặt nông thôn ngày một đổi mới theo hướng văn minh hiện đại.

Người dân đun nấu, ăn uống hoàn toàn bằng nước của nhà máy. 

2 tháng trở lại đây, từ khi có dự án cải tạo, nâng cấp hệ thống nước sạch của Trung tâm Nước sạch và VSMT nông thôn tỉnh Sơn La thì tình hình cung cấp nước sạch đã ổn định, góp phần thay đổi bộ mặt nông thôn. Người dân thấy được hiệu quả của chương trình nên rất hưởng ứng, đã đấu nối sử dụng nước sạch ngay từ đầu.

Theo nongnghiep.vn