Thứ 5, 18/07/2024, 08:00[GMT+7]

Hội thảo phát huy vai trò của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, các hội thành viên với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh

Thứ 6, 26/07/2019 | 14:48:16
1,001 lượt xem
Sáng ngày 26/7, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tổ chức hội thảo phát huy vai trò của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, các hội thành viên với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tham dự hội thảo có 120 đại biểu đến từ các hội thành viên của Liên hiệp hội.

Đồng chí Lê Hông Sơn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh phát biểu tại hội thảo.

Tại hội thảo, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận về những kết quả đạt được, chỉ ra tồn tại, hạn chế trên các lĩnh vực hoạt động của Liên hiệp hội và các hội thành viên như: công tác xây dựng, củng cố, phát triển và kiện toàn tổ chức; vai trò tập hợp, đoàn kết và vận động trí thức; công tác đào tạo và phổ biến kiến thức; tư vấn phản biện và giám định xã hội; nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, chuyển giao tiến bộ khoa học vào sản xuất và đẩy mạnh phong trào sáng tạo khoa học, công nghệ…

Để xây dựng Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh trở thành tổ chức chính trị, xã hội vững mạnh, có nhiều đóng góp cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, các đại biểu đã đề xuất ý kiến, đưa ra những giải pháp cụ thể như: tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức; nâng cao hiệu quả tư vấn, phản biện; tích cực thông tin, phổ biến kiến thức khoa học công nghệ mới cho nhân dân; tổ chức tốt các hội thi, cuộc thi về khoa học công nghệ; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; đẩy mạnh hợp tác quốc tế.

Các đại biểu tham dự hội thảo.

Nhân dịp này, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh đã bầu bổ sung 4 ủy viên ban chấp hành và kết nạp 2 hội thành viên là: Hội Khuyến học tỉnh, Hội Tai mũi họng tỉnh, nâng tổng số hội thành viên lên 27 hội.

Hoàng Lanh