Thứ 5, 28/09/2023, 17:49[GMT+7]

Nâng cao chất lượng tham mưu thực hiện chức năng của Quốc hội

Thứ 7, 04/01/2020 | 07:35:48
490 lượt xem
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh: Văn phòng Quốc hội phải xây dựng cho được một đội ngũ “tinh” để nâng cao chất lượng tham mưu thực hiện các chức năng của Quốc hội, coi đây là nhiệm vụ then chốt, hàng đầu...

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

Ngày 3/1, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020 của Văn phòng Quốc hội.

Cùng dự có các Phó Chủ tịch Quốc hội: Uông Chu Lưu, Phùng Quốc Hiển, Đỗ Bá Tỵ; Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc…

Trong năm 2019, Văn phòng Quốc hội đã phối hợp tham mưu, phục vụ việc chuẩn bị và trình Quốc hội thông qua 18 luật, bộ luật, 27 nghị quyết, cho ý kiến 19 dự án luật khác; giám sát tối cao 2 chuyên đề; chất vấn 12 thành viên Chính phủ, trưởng ngành tại kỳ họp thứ 7, Thủ tướng Chính phủ và 13 Bộ trưởng, trưởng ngành tại kỳ họp thứ 8; xem xét nhiều báo cáo quan trọng; trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành 223 nghị quyết và cho ý kiến về nhiều vấn đề quan trọng khác; tổ chức chất vấn các thành viên Chính phủ, trưởng ngành về việc thực hiện các kết luận chất vấn, nghị quyết giám sát chuyên đề của Ủy ban Thường vụ Quốc hội từ đầu nhiệm kỳ đến năm 2018 tại phiên họp thứ 36.

Công tác tham mưu, phục vụ hoạt động lập pháp ngày càng được nâng cao về chất lượng, hiệu quả, góp phần kịp thời thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và hội nhập quốc tế của đất nước. Việc tham mưu, phục vụ hoạt động giám sát tiếp tục được cải tiến theo hướng thực chất, đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, chu đáo và tiết kiệm. Văn phòng Quốc hội đã tham mưu, phục vụ Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền bảo đảm chất lượng, đáp ứng kịp thời yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội của đất nước…

Phát biểu tại hội nghị, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chúc mừng và biểu dương những kết quả rất đáng trân trọng mà Văn phòng Quốc hội đạt được trong năm 2019; đồng thời nêu rõ, những kết quả, thành tích đạt được cũng là trách nhiệm nặng nề, đòi hỏi Văn phòng phải nỗ lực nhiều hơn nữa để hoàn thành nhiệm vụ được Quốc hội giao trong thời gian tới, trước mắt là trong năm 2020.

Chủ tịch Quốc hội nhất trí với phương hướng, nhiệm vụ mà Văn phòng Quốc hội đã đặt ra cho năm 2020 và ghi nhận các kiến nghị, đề xuất đối với Ủy ban Thường vụ Quốc hội; đồng thời cho rằng bên cạnh những thành tích đạt được, tại Hội nghị này, Văn phòng Quốc hội cần tập trung thảo luận, xác định rõ nguyên nhân, bài học kinh nghiệm để khắc phục được những hạn chế, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp đúng, có tính khả thi cao trong thời gian tới. Sau hội nghị này, từng đơn vị cần tập trung xác định rõ nguyên nhân, giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế và những bài học nào cần tiếp tục phát huy để đạt kết quả cao hơn.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Văn phòng Quốc hội cần tiếp tục đổi mới, cải tiến công tác tham mưu, phục vụ hoạt động của Quốc hội; bám sát các chương trình, kế hoạch đã được Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội ban hành để khẩn trương xây dựng kế hoạch tham mưu, phục vụ việc triển khai các nhiệm vụ. Căn cứ vào đó, Văn phòng Quốc hội cần bố trí thời gian phù hợp để nghiên cứu chuyên sâu, chủ động đề xuất, nâng cao hơn nữa chất lượng tham mưu, phục vụ trong tất cả các lĩnh vực lập pháp, giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, hoạt động đối ngoại; nghiên cứu, tham mưu đóng góp ý kiến về các dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng... Đồng thời, Văn phòng cần tích cực phối hợp tham mưu, phục vụ Ủy ban Thường vụ Quốc hội hoàn thiện dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội bảo đảm chất lượng để trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ Chín; chủ động phối hợp tham mưu phục vụ việc xây dựng và triển khai kế hoạch tổng kết nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XIV, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Chủ tịch Quốc hội đề nghị, cùng với việc hoàn thành tốt các nhiệm vụ chuyên môn, Văn phòng Quốc cần tiếp tục làm tốt công tác Đảng, đoàn thể.

Năm 2020, Quốc hội Việt Nam giữ vai trò Chủ tịch Ðại hội đồng Liên nghị viện ASEAN lần thứ 41 (AIPA 41). Đây là niềm vinh dự, tự hào, nhưng cũng là trọng trách lớn. Chủ tịch Quốc hội đề nghị Văn phòng phối hợp chặt chẽ, phục vụ Ban Chỉ đạo Quốc gia và Ban Tổ chức AIPA 41 xây dựng nội dung, kịch bản của các hoạt động, tổ chức sự kiện một cách chu đáo, trọng thị, hiệu quả, tiết kiệm, an toàn và thân thiện, thể hiện truyền thống hiếu khách của dân tộc Việt Nam; chú trọng công tác thông tin tuyên truyền để đưa AIPA đến với mọi người dân.

Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý Văn phòng Quốc hội cần sớm hoàn thiện và triển khai Đề án về số lượng biên chế tối thiểu, sắp xếp cơ cấu bên trong của Văn phòng Quốc hội. Từ đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội có căn cứ để xem xét việc sửa đổi, bổ sung các Nghị quyết 417 và 618 theo như kiến nghị, đề xuất.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, hiện nay, cả hệ thống chính trị đang tích cực triển khai các Nghị quyết của Đảng về việc sắp xếp lại, tinh gọn bộ máy và tinh giản biên chế, đây là vấn đề sát sườn, có ý nghĩa thời sự, cấp bách. Từng đơn vị, từng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong Văn phòng phải nâng cao nhận thức và tinh thần trách nhiệm trong việc quán triệt Nghị quyết của Đảng cũng như chủ trương của Đảng đoàn Quốc hội. Muốn có bộ máy gọn nhẹ, năng động, hiệu quả hơn thì Văn phòng phải xây dựng cho được một đội ngũ “tinh” để nâng cao chất lượng tham mưu thực hiện các chức năng của Quốc hội. Nhấn mạnh điều này, Chủ tịch Quốc hội đề nghị, Văn phòng Quốc hội cần tiếp tục coi đây là nhiệm vụ then chốt, hàng đầu, có những giải pháp, biện pháp phù hợp để thực sự tạo ra đột phá trong công tác tổ chức, cán bộ.

Nghị quyết về hoạt động chất vấn tại Kỳ họp thứ Tám, Quốc hội Khóa XIV đã đặt ra nhiều yêu cầu, nhiệm vụ thiết thực đối với bộ máy nhà nước. Văn phòng Quốc hội cần bám sát chủ trương, chính sách mới trong thời gian tới để chủ động xây dựng kế hoạch, lộ trình phù hợp với đặc thù của một cơ quan tham mưu, hoạch định chính sách ở Trung ương. Việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy và tinh giản biên chế cần được thực hiện một cách quyết liệt nhưng phải lắng nghe, thận trọng, chắc chắn, bởi đây là vấn đề có liên quan trực tiếp đến tâm tư, đời sống của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Bên cạnh đó, cần quan tâm để có chế độ, chính sách đãi ngộ thỏa đáng, tương xứng với công sức và “chất xám” của người lao động, thúc đẩy niềm đam mê, khát khao cống hiến của đội ngũ cán bộ để họ thêm gắn bó, yên tâm công tác. Điều này cần được thể hiện cụ thể trong quá trình phối hợp xây dựng Đề án bảng lương theo vị trí việc làm, chức danh, chức vụ lãnh đạo và phụ cấp đối với công chức, viên chức thuộc Văn phòng Quốc hội.

Văn phòng cũng cần nghiên cứu các quy định của pháp luật, tham khảo kinh nghiệm của các cơ quan có tính chất công việc tương đồng và từ yêu cầu đặc thù trong thực hiện nhiệm vụ để đề xuất cơ chế, chính sách phù hợp cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng. Từ đó, Văn phòng kiến nghị với Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, sửa đổi, ban hành mới các văn bản quy định về điều kiện bảo đảm, chế độ chính sách.

Cùng với đó Văn phòng Quốc hội cần tiếp tục phát huy kết quả tham mưu, phục vụ ứng dụng công nghệ thông tin trong năm 2019 để đẩy mạnh hơn nữa ứng dụng công nghệ thông tin trong tham mưu, phục vụ hoạt động của Quốc hội. Trong đó, sớm đưa Trung tâm điều hành Quốc hội điện tử vào hoạt động hàng ngày bảo đảm chất lượng, hiệu quả; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan nhằm bảo đảm an toàn, an ninh mạng. Văn phòng cần tiếp tục cải tiến, đổi mới các công  tác: tổng hợp, hành chính, thông tin, thư viện, lễ tân, tài chính, quản trị...

Chủ tịch Quốc hội tin tưởng, mặc dù khối lượng công việc, yêu cầu, nhiệm vụ năm 2020 rất nặng nề nhưng Văn phòng Quốc hội sẽ phát huy tốt những điều kiện thuận lợi, đoàn kết, thống nhất, chủ động khắc phục khó khăn, tiếp tục cải tiến, đổi mới, đề xuất nhiều sáng kiến, giải pháp thiết thực để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội...

Tại Hội nghị, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đã phát động phong trào thi đua của Văn phòng Quốc hội năm 2020 với chủ đề “Công chức, viên chức, lao động hợp đồng thuộc Văn phòng Quốc hội tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng trong các hoạt động công vụ; đoàn kết, sáng tạo, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”./.

Theo: dangcongsan.vn