Thứ 5, 05/10/2023, 10:26[GMT+7]

Thanh tra tỉnh triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020

Thứ 3, 14/01/2020 | 14:53:49
393 lượt xem
Sáng ngày 14/1, Thanh tra tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác thanh tra năm 2019 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2020.

Thừa ủy quyền của Tổng Thanh Tra Chính phủ, đồng chí Nguyễn Khắc Thận Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Thanh tra cho các đồng chí có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác. Ảnh: Thành Tâm

Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện thanh tra các sở, ngành và các huyện, thành phố dự hội nghị.

Năm 2019, bám sát những chủ trương, định hướng lớn của Đảng, Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của địa phương, Thanh tra tỉnh đã chủ động tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước về phòng, chống tham nhũng; tăng cường thanh tra việc minh bạch, kê khai tài sản của đội ngũ cán bộ, công chức. Trong công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, các ngành trong tỉnh đã tiếp 7.733 lượt người, với 2.434 vụ việc, nội dung chủ yếu công dân có ý kiến, phản ánh về công tác quản lý đất đai, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng, tố cáo cán bộ vi phạm về quản lý kinh tế, đất đai, xây dựng cơ bản và thực hiện chính sách xã hội và hành vi thiếu trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ... Trong lĩnh vực thanh tra kinh tế -xã hội, toàn ngành đã tiến hành 30 cuộc thanh tra hành chính và 182 cuộc thanh tra chuyên ngành tại 491 đơn vị. Qua thanh tra đã phát hiện, xử lý kiến nghị xử lý sai phạm 32.021 triệu đồng, quyết định thu hồi về ngân sách nhà nước 13.937 triệu đồng đã thu hồi được 7.630 triệu đồng. Công tác phòng, chống tham nhũng được triển khai tích cực, các tổ chức thanh tra trong tỉnh đã tập trung tham mưu giúp các cấp, các ngành trong việc xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại các đơn vị. Tuy nhiên, công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư vẫn còn có những tồn tại cần khắc phục như: Việc tiếp công dân định kỳ của chủ tịch UBND một số huyện, thủ trưởng một số sở, ban ngành chưa đầy đủ theo quy định. Việc tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn còn hạn chế; vẫn còn một số đơn thư khiếu nại, tố cáo phải gia hạn thời gian giải quyết.

Tại hội nghị, đại diện thanh tra các sở, ngành và các huyện, thành phố đã tham luận nêu lên những thuận lợi, khó khăn trong công tác thanh tra năm 2019 và đề xuất những giải pháp làm tốt công tác thanh tra năm 2020.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và biểu dương những thành tích mà Thanh tra tỉnh đã đạt được trong năm 2019, qua đó đã góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. 

Bước sang năm 2020, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị ngành Thanh tra tỉnh tiếp tục đổi mới phương pháp, phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là các ngành khối Nội chính trong thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm sự thống nhất, kịp thời, có hiệu quả trong xử lý và giải quyết các vụ việc. Trong đó, tập trung làm tốt công tác công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở, không để phát sinh những vụ việc phức tạp; nâng cao hiệu quả công tác thanh tra chuyên ngành trên tất cả các lĩnh vực như quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản, bảo vệ môi trường, xây dựng, vệ sinh an toàn thực phẩm; gắn thanh tra kinh tế với việc phòng ngừa các hành vi tiêu cực, tham nhũng, lãng phí.

Thừa ủy quyền của Tổng Thanh tra Chính phủ, đồng chí Nguyễn Văn Điều, Tỉnh ủy viên, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp thanh tra cho các đồng chí đã có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác. Ảnh: Thành Tâm

Tại hội nghị, nhiều tập thể và cá nhân đã được Thanh tra Chính phủ tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp thanh tra, Thanh tra tỉnh tặng giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác thanh tra.

                                                                                                  Nguyễn Tùng