Thứ 5, 20/06/2024, 14:06[GMT+7]

Làn điệu Xẩm Xoan (Lời cổ)

Thứ 2, 09/03/2020 | 09:35:06
50,073 lượt xem
Làn điệu Xẩm Xoan (Lời cổ): Biểu diễn: CLB Chèo Trường THPT Nguyễn Đức Cảnh.

Video: 01_xam_xoan_web_090320.mp4