Thứ 7, 15/06/2024, 16:44[GMT+7]

Điện mừng kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập Đảng Nhân dân Cách mạng Lào

Chủ nhật, 22/03/2020 | 09:41:15
1,089 lượt xem
Đảng Cộng sản Việt Nam và nhân dân Việt Nam hết sức vui mừng, đánh giá cao và nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu và thắng lợi to lớn mà Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đã đạt được trong suốt thời gian qua.

Kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

Nhân dịp kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập Đảng Nhân dân Cách mạng Lào (22/3/1955-22/3/2020), Ban Chấp hành Trung ương Đảng ta đã gửi Điện mừng tới Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, nội dung Điện mừng như sau:

65 năm qua, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, nhân dân Lào anh em đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, giành được những thắng lợi to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đặc biệt, sau 35 năm thực hiện đường lối đổi mới do Đảng Nhân dân Cách mạng Lào khởi xướng và lãnh đạo, nhân dân Lào anh em đã giành được những thành tựu to lớn, toàn diện, có ý nghĩa lịch sử: Chính trị -xã hội ổn định, kinh tế tăng trưởng liên tục, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện; quốc phòng - an ninh được giữ vững, quan hệ đối ngoại được mở rộng, vai trò và vị thế của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế.

Đảng Cộng sản Việt Nam và nhân dân Việt Nam hết sức vui mừng, đánh giá cao và nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu và thắng lợi to lớn mà Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đã đạt được trong suốt thời gian qua. Những thành tựu của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào không chỉ có ý nghĩa sâu sắc đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước Lào mà còn là nguồn cổ vũ, động viên to lớn đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam tin tưởng rằng, phát huy truyền thống vẻ vang và thành tựu đã đạt được, Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa trong công cuộc đổi mới, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ X của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng vào đầu năm 2021; xây dựng thành công nước Lào hòa bình, độc lập, dân chủ, thống nhất và phồn vinh theo mục tiêu xã hội chủ nghĩa.

Đảng, Nhà nước Việt Nam và nhân dân Việt Nam hết sức vui mừng nhận thấy, cùng với những thành tựu quan trọng mà hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước đã đạt được trong thời gian qua, quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, thủy chung, trong sáng, hợp tác toàn diện giữa Việt Nam - Lào do Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hản, Chủ tịch Xu-pha-nu-vông kính yêu sáng lập, rèn luyện và được các thế hệ lãnh đạo hai Đảng, hai nước và nhân dân hai nước dày công vun đắp, đã không ngừng được củng cố và phát triển ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực, góp phần thiết thực vào công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của mỗi nước.

Nhân dịp trọng đại này, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam bày tỏ biết ơn sâu sắc về sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn, quý báu, chí tình, chí nghĩa và có hiệu quả mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em đã dành cho Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam trong suốt quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây, cũng như trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay. Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam sẽ làm hết sức mình cùng với Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào mãi mãi giữ gìn và không ngừng vun đắp cho quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào ngày càng phát triển lên tầm cao mới, vì lợi ích của nhân dân mỗi nước, vì hoà bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Chúc mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

* Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã gửi lẵng hoa chúc mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bun-nhăng Vo-la-chít; nguyên Chủ tịch Đảng, nguyên Chủ tịch nước Lào Khăm-tày Xỉ-phăn-đon; nguyên Tổng Bí thư, nguyên Chủ tịch nước Lào Chum-ma-ly Xay-nha-xỏn.

* Đồng chí Hoàng Bình Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng ta đã gửi Điện mừng tới đồng chí Xủn-thon Xay-nha-chắc, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

Theo: dangcongsan.vn