Thứ 4, 14/04/2021, 23:30[GMT+7]

Giao ban trực tuyến toàn quốc ngành Kiểm tra Đảng quý I năm 2021

Thứ 4, 07/04/2021 | 15:41:55
5,127 lượt xem
Sáng ngày 7/4, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc ngành Kiểm tra Đảng quý I năm 2021.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Thái Bình. Ảnh: Thành Tâm

Audio: 0804_giao_ban__mixdown.mp3

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm UBKT Trung ương chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình có các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Ngô Thị Kim Hoàn, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy.

Quý I năm 2021, cấp ủy, tổ chức đảng và UBKT các cấp đã nghiêm túc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng theo tinh thần Chỉ thị số 01-CT/TW ngày 9/3/2021 của Bộ Chính trị; tập trung thể chế hóa, cụ thể hóa các nội dung về công tác kiểm tra, giám sát trong thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Kịp thời xây dựng chương trình, kế hoạch và triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng theo quy định của Điều lệ Đảng và của cấp ủy giao. Qua kiểm tra đã xem xét, kết luận, xử lý và đề nghị xử lý nghiêm minh các tổ chức đảng, đảng viên vi phạm.

Đại biểu dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Thái Bình. Ảnh: Thành Tâm 

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung làm rõ thêm kết quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng gắn với nhiệm vụ cụ thể của địa phương, cơ quan, đơn vị, đồng thời đề xuất một số giải pháp nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian tới.

Kết luận hội nghị, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm UBKT Trung ương ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của cấp ủy, tổ chức đảng và UBKT các cấp trong triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng quý I năm 2021; đồng thời thẳng thắn chỉ ra những điểm còn hạn chế cần tập trung khắc phục. Đồng chí đề nghị thời gian tới toàn ngành tiếp tục tập trung tổ chức nghiên cứu quán triệt sâu sắc, đồng thời xây dựng và triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đai hội XIII của Đảng sát với điều kiện thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị. Mỗi cán bộ làm công tác kiểm tra phải nắm vững và tổ chức thực hiện nghiêm túc, đầy đủ Nghị quyết Đại hội nhất là những nội dung mới, cơ bản, đặc biệt là những nội dung về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đã nêu trong Nghị quyết. Kịp thời thể chế hóa, cụ thể hóa các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng trong Nghị quyết Đại hội XIII thành các văn bản, quy định, hướng dẫn cụ thể bảo đảm khoa học, đồng bộ, chặt chẽ, thống nhất, khả thi, dễ thực hiện. Trong đó chú trọng đổi mới, cải tiến phương pháp, quy trình kiểm tra, giám sát để chủ động phát hiện từ sớm, ngăn chặn từ gốc các khuyết điểm của tổ chức đảng, đảng viên. Thực hiện toàn diện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng theo quy định của Điều lệ Đảng và cấp ủy giao với tinh thần quyết tâm cao hơn, hiệu quả hơn. Nâng cao hơn nữa chất lượng kiểm tra, giám sát. Xem xét giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo của tổ chức đảng, đảng viên đặc biệt là các đơn thư liên quan đến bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đổi mới và nâng cao chất lượng trong thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng. Phối hợp chặt chẽ công tác kiểm tra, giám sát của Đảng với công tác thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, đưa công tác phòng, chống tham nhũng thành nội dung trọng tâm của UBKT các cấp nhiệm kỳ này. Quan tâm củng cố bộ máy ủy ban kiểm tra các cấp, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức ngành Kiểm tra Đảng đủ về số lượng, chất lượng ngày càng nâng lên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đào QuyênTin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày