Thứ 3, 03/10/2023, 10:38[GMT+7]

Khẩn trương thực hiện đồng bộ, hiệu quả Đề án 06 trên địa bàn tỉnh

Thứ 3, 10/05/2022 | 20:26:32
21,285 lượt xem
Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác Đề án 06 của tỉnh tại cuộc họp của Tổ công tác triển khai đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 của tỉnh (Tổ công tác Đề án 06) đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ thời gian qua, triển khai phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới vào chiều ngày 10/5.

Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác Đề án 06 của tỉnh phát biểu tại cuộc họp.

Video: 10522_THUC_HIEN_DONG_BO_HIEU_QUA_DE_AN_061.mp4?_t=1652196551

Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh và một số sở, ban, ngành.

UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch thực hiện Đề án 06 và triển khai đến các sở, ban, ngành, các đơn vị, địa phương. Kết quả, đến nay tỉnh đã thực hiện cung cấp một số dịch vụ công liên quan đến cư trú trên cổng dịch vụ công. Đơn giản hóa một số thủ tục hành chính liên quan đến công tác quản lý cư trú, tinh giản các giấy tờ cần thiết để thực hiện thủ tục hành chính, giảm tối đa thời gian đi lại của công dân, tiết kiệm cho Nhà nước kinh phí phục vụ lưu trữ, bảo quản hồ sơ. Tỷ lệ người dân truy cập, đăng ký tài khoản dịch vụ công tăng so với trước khi thực hiện Đề án 06. Kết quả thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân và cấp tài khoản định danh điện tử được nâng lên. Công tác tuyên truyền và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06 được triển khai quyết liệt và hiệu quả.

Đại diện các thành viên tổ công tác phát biểu tại cuộc họp. 

Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác Đề án 06 của tỉnh nhấn mạnh tầm quan trọng của Đề án 06 trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia; ghi nhận những kết quả tích cực bước đầu của các cấp, ngành, đơn vị, địa phương trong thực hiện nhiệm vụ; đồng thời chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế, vướng mắc cần khắc phục để triển khai hiệu quả những nội dung của Đề án 06 trong thời gian tới.

Đồng chí đề nghị các cấp, ngành, đơn vị, địa phương trong tỉnh cần tiếp tục quán triệt và triển khai nghiêm túc, hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ của Đề án 06. Các sở, ban, ngành của tỉnh khẩn trương xây dựng các chương trình, kế hoạch, lộ trình thời gian thực hiện, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ nêu trong Đề án 06. Công an tỉnh là cơ quan thường trực chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành phân công nhiệm vụ cho thành viên trong tổ công tác phụ trách đôn đốc thực hiện Đề án 06. Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm đôn đốc đầu mối là các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương để tiến hành dự kiến phân công trách nhiệm cho từng thành viên trong tổ công tác, hoàn thành trước ngày 25/5; chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố rà soát, tái cấu trúc quy trình cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính và tổ chức tích hợp, kết nối, chia sẻ dữ liệu dân cư giữa các cơ sở dữ liệu dân cư quốc gia. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố rà soát, nâng cấp, hoàn thiện hạ tầng, cơ sở thông tin; hướng dẫn các đơn vị, địa phương các cấp thực hiện mô hình tích hợp triển khai Đề án 06 và các yêu cầu về kỹ thuật, an toàn, an ninh mạng.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho một số sở, ban, ngành của tỉnh trong triển khai thực hiện hiệu quả Đề án 06 trong thời gian tới. Sau cuộc họp, Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông hoàn thiện thông báo kết luận của Tổ công tác Đề án 06 của tỉnh triển khai đến các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Trịnh Cường

 


Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày