Thứ 7, 23/09/2023, 22:01[GMT+7]

Khai mạc trọng thể kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thứ 3, 12/07/2022 | 08:09:41
15,197 lượt xem
Sáng ngày 12/7, tại Trung tâm hội nghị tỉnh, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 khai mạc trọng thể kỳ họp thứ tư đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2022, thảo luận mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2022; đồng thời xem xét, quyết định theo thẩm quyền nhiều vấn đề quan trọng khác.

Các đồng chí lãnh đạo và các đại biểu dự kỳ họp.

Video: 12722-_KHAI_MAC_HDND_KY_HOP_THU_4_-_S1.mp4?_t=1657595607

Dự phiên khai mạc có các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh; các vị đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, lãnh đạo các huyện, thành phố.

Toàn cảnh phiên khai mạc kỳ họp.

Đoàn chủ tọa kỳ họp. 

Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại phiên khai mạc kỳ họp. 

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh khóa XVII sẽ tập trung thảo luận, đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, tài chính - ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản, quốc phòng - an ninh, xây dựng chính quyền và các mặt công tác khác 6 tháng đầu năm; bàn và thống nhất các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022, góp phần thực hiện thắng lợi, toàn diện các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025 đã đề ra; đồng thời xem xét, quyết định về công tác cán bộ theo thẩm quyền và bàn một số nội dung quan trọng khác. Với nhiều nội dung quan trọng, có tầm ảnh hưởng lớn đến sự phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và đời sống nhân dân trong tỉnh, đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các đại biểu tập trung nghiên cứu, thảo luận, cho ý kiến vào các báo cáo, tờ trình của UBND tỉnh và các ngành chức năng; báo cáo giám sát chuyên đề và các báo cáo thẩm tra của các ban HĐND tỉnh; báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri tại kỳ họp thứ 3 và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh, đồng thời xem xét, quyết định theo thẩm quyền các vấn đề quan trọng khác. Với tinh thần thẳng thắn, xây dựng, các đại biểu cần tập trung phân tích, đánh giá, làm rõ những kết quả đạt được, những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân, nhất là trong khâu chấp hành, tổ chức thực hiện, từ đó đề xuất các giải pháp sát thực, khả thi để khắc phục kịp thời những tồn tại, hạn chế, tạo sự chuyển biến thực chất và mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.

Tiếp theo, lãnh đạo UBND tỉnh trình bày báo cáo, tờ trình của UBND tỉnh trình kỳ họp.

Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh trình bày báo cáo tại kỳ họp. 


Đại biểu dự kỳ họp.

Tại kỳ họp, lãnh đạo UBND tỉnh báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm chủ yếu 6 tháng cuối năm 2022. Báo cáo nêu rõ: Trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt những tháng đầu năm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyết liệt, đồng bộ các chủ trương, chính sách, chỉ đạo của trung ương, của tỉnh; huy động sự vào cuộc của các cấp, các ngành trong tỉnh nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân và nỗ lực khắc phục khó khăn của cộng đồng doanh nghiệp, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh cơ bản ổn định và đạt được một số kết quả khả quan.  

Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh ước đạt 29.768 tỷ đồng, đạt 48% kế hoạch và tăng 9,49% so với cùng kỳ năm 2021. Tổng giá trị sản xuất ước đạt 88.195 tỷ đồng, tăng 11,9% so với cùng kỳ năm 2021. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản duy trì ổn định và tăng trưởng khá. Xây dựng nông thôn mới nâng cao tiếp tục được quan tâm chỉ đạo thực hiện theo hướng thực chất, hiệu quả. Đến nay đã có 15 xã được công nhận xã nông thôn mới nâng cao, có 32 sản phẩm OCOP được công nhận đạt 4 sao, 32 sản phẩm OCOP được công nhận đạt 3 sao. Giá trị sản xuất khu vực công nghiệp và xây dựng duy trì ổn định và phát triển với tổng giá trị sản xuất ước đạt 57.737 tỷ đồng, tăng 15,5% so với cùng kỳ. Đã rà soát, hoàn thiện đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung và trình phê duyệt 4 đồ án quy hoạch phân khu xây dựng trong Khu kinh tế. Chỉ đạo triển khai xây dựng định hướng quy hoạch quản lý và sử dụng không gian biển Thái Bình. Tập trung huy động nguồn lực đầu tư xây dựng Khu kinh tế và các khu công nghiệp. Hoạt động sản xuất của doanh nghiệp trong Khu kinh tế và các khu công nghiệp cơ bản ổn định, đạt kết quả khá với giá trị sản xuất ước đạt 26.627,2 tỷ đồng, tăng 14,8% so với cùng kỳ 2021. Công tác quản lý quy hoạch xây dựng, phát triển đô thị, nhà ở được duy trì thực hiện bảo đảm các quy định pháp luật. Chỉ đạo quyết liệt công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản; quyết định giao kế hoạch vốn đầu tư công sớm để các chủ đầu tư chủ động triển khai thực hiện; tỷ lệ giải ngân 6 tháng đầu năm ước đạt 58,2% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao và đạt 32,2% kế hoạch vốn tỉnh phân bổ. Tập trung chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm của tỉnh. Hoạt động thương mại - dịch vụ từng bước phục hồi; hầu hết các hoạt động đã trở lại trạng thái bình thường. Tổng thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm ước thực hiện 14.302,2 tỷ đồng, đạt 79,5% dự toán, tăng 23,9% so với cùng kỳ; trong đó thu nội địa ước thực hiện 4.826,1 tỷ đồng, đạt 57,1% dự toán, tăng 5,7% so với cùng kỳ. Công tác xúc tiến, thu hút đầu tư được quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện. Chỉ đạo quyết liệt công tác giải phóng mặt bằng và đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp trong Khu kinh tế, các cụm công nghiệp để thu hút các nhà đầu tư thứ cấp. Tính đến 20/6/2022, đã chấp thuận, điều chỉnh chủ trương đầu tư, cấp điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 44 dự án với tổng số vốn đăng ký mới và tăng thêm trên 15.142 tỷ đồng, tăng gấp 2,2 lần vốn so với cùng kỳ năm 2021.Công tác cải cách hành chính được quan tâm chỉ đạo thực hiện. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội được chỉ đạo toàn diện, phù hợp với điều kiện thực tế, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và phục vụ nhân dân. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh được giữ vững.

Báo cáo của UBND tỉnh cũng chỉ rõ một số hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nguyên nhân của những hạn chế; đồng thời xác định các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2022.

Cũng trong phiên họp buổi sáng, HĐND tỉnh đã nghe các báo cáo về: tổng hợp kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước, sau kỳ họp thứ ba HĐND tỉnh khoá XVII; tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công và Chương trình mục tiêu quốc gia 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; tình hình thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và dự kiến thực hiện thu, chi ngân sách năm 2022. UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh các tờ trình về: kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2021 sang năm 2022; phê duyệt phương án phân bổ chi tiết kế hoạch vốn từ nguồn sửa chữa lớn tại Nghị quyết số 62/NQ-HĐND ngày 11/10/2021 của HĐND tỉnh; phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp kè bãi lở xã An Khê, huyện Quỳnh Phụ; phê duyệt chủ trương đầu tư dự án nạo vét, kè bờ kênh Bồng Tiên, huyện Vũ Thư; phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình đường vào phục vụ dự án và giải phóng mặt bằng khu đất để thực hiện dự án nhà máy xử lý rác thải công nghệ cao tại xã Đông Á, huyện Đông Hưng; phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà học và phục vụ học tập, các hạng mục phụ trợ Trường THPT Nguyễn Trãi; phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà học và phục vụ học tập, các hạng mục phụ trợ Trường THPT Bắc Duyên Hà; ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết số 50/2016/NQ-HĐND ngày 13/12/2016 của HĐND tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh trên địa bàn tỉnh Thái Bình và mục 2, Khoản 1, Điều 1, Nghị quyết số 09/2021/NQ-HĐND ngày 14/5/2021 của HĐND tỉnh quy định mức thu lệ phí đối với các tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại kỳ họp.

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh những kết quả nổi bật của tỉnh trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; đồng thời khẳng định kết quả đó là nhờ sự nỗ lực quyết tâm khắc phục khó khăn, thách thức, nỗ lực phấn đấu, vươn lên của cả hệ thống chính trị, của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Đồng chí cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế - xã hội và đời sống của nhân dân, một số kết quả chưa thực sự tương xứng với thực tế các điều kiện sẵn có của tỉnh, sự mong đợi, kỳ vọng của Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh.

Để phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, tạo nền tảng quan trọng, bứt phá trong năm 2023 và những năm tiếp theo đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương phải xác định thực sự đầy đủ vai trò quan trọng của năm bản lề 2022, là năm tiền đề để các năm tiếp theo phát triển bứt phá. Tiến hành rà soát lại các chỉ tiêu kinh tế - xã hội còn đạt ở mức thấp trong 6 tháng đầu năm, những chỉ tiêu còn có dư địa lớn, trên cơ sở đó có đề ra các giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo sát đúng để phấn đấu đạt mức tăng trưởng kinh tế năm 2022 trên 10%. Tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, tập trung tháo gỡ thực chất khó khăn, điểm nghẽn tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh. Đánh giá, rà soát các cơ chế đã được ban hành để chỉnh sửa bổ sung cho phù hợp với thực tế, đồng thời tiếp tục xây dựng cơ chế, chính sách mới nhằm huy động mạnh mẽ các nguồn lực xã hội. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các đề án, dự án, công trình trọng điểm để tạo kết cấu hạ tầng đồng bộ, thuận lợi, tạo bứt phá cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đẩy mạnh thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới trên nguyên tắc đảm bảo tính hiệu quả, bền vững. Nghiêm túc thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong điều kiện đã xuất hiện các biến thể mới; chủ động theo dõi, bám sát tình hình, ứng phó hiệu quả diễn biến của dịch. Thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo đảm quốc phòng an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; thường xuyên nắm chắc tình hình, chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện và giải quyết ngay từ đầu những phức tạp nảy sinh, không để bị động, bất ngờ. Đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, tạo sự thống nhất trong Đảng bộ, đồng thuận xã hội, quyết tâm khắc phục khó khăn, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị năm 2022.

Xác định nhiệm vụ từ nay đến cuối năm đặt ra hết sức nặng nề, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn HĐND tỉnh và các đại biểu tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả hoạt động, có những quyết sách đúng, sát thực tế và khả thi, góp phần đưa kinh tế - xã hội của tỉnh vượt qua khó khăn, thách thức, phục hồi và có bước tăng trưởng cao trong năm 2022.

Tại kỳ họp, các đại biểu tiếp tục nghe các tờ trình của UBND tỉnh gồm: Tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 11/10/2021 của HĐND tỉnh quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ xây dựng hệ thống đèn điện “Thắp sáng đường quê” trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; thống nhất đề xuất thực hiện dcự án đầu tư xây dựng tuyến đường cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng (CT.08) và giao UBND tỉnh Thái Bình làm cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện dự án; đặt tên đường, tên phố trên địa bàn thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy và thị trấn Tiền Hải, huyện Tiền Hải; ban hành Nghị quyết quy định mức chi kinh phí tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông; ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Thái Bình, giai đoạn 2022-2025; ban hành Nghị quyết bãi bỏ một số Nghị quyết của HĐND tỉnh Thái Bình; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Thái Bình; bổ sung danh mục dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2022; thông qua đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ Tân Trường, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe Thường trực HĐND tỉnh trình bày các báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh khóa XVII; tờ trình về chương trình giám sát năm 2023 của HĐND tỉnh; các báo cáo kết quả thẩm tra của các ban HĐND tỉnh.

Buổi chiều, HĐND tỉnh tiếp tục làm việc tại hội trường nghe báo cáo kết quả thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh; thực hiện nội dung về công tác cán bộ, miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 và bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh. 

Thu Thủy


Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày