Thứ 6, 23/02/2024, 00:42[GMT+7]

Chuyển đổi số phải lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể và là mục tiêu, là động lực

Thứ 2, 08/08/2022 | 15:17:54
11,237 lượt xem
Sáng ngày 8/8, Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số (CĐS) tổ chức Phiên họp lần thứ ba, trực tuyến toàn quốc để đánh giá kết quả chuyển đổi số 6 tháng đầu năm 2022 và xác định những hướng giải pháp, nhiệm vụ CĐS thời gian tới.

Các đồng chí: Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo về CĐS tỉnh; Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo về CĐS tỉnh dự phiên họp tại điểm cầu Thái Bình.

Audio: 0808_chuyen_doi_so__mixdown.mp3

Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về CĐS chủ trì phiên họp. Tham dự phiên họp có đồng chí Vũ Đức Đam, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính  phủ, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Quốc gia về CĐS; lãnh đạo các bộ, ban, ngành, thành viên Ủy ban Quốc gia về CĐS.

Tại điểm cầu Thái Bình, các đồng chí: Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo về CĐS tỉnh; Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo về CĐS tỉnh cùng các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo dự phiên họp.

6 tháng đầu năm, công tác CĐS cả nước có nhiều chuyển biến tích cực; các chỉ tiêu, mục tiêu đặt ra đều đạt kết quả cao so với chỉ tiêu, mục tiêu năm 2022: tỷ lệ doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử đạt 100% so với mục tiêu năm, tỷ trọng doanh thu thương mại điện tử trong tổng mức bán lẻ đạt 11,27% (mục tiêu năm 7%); tỷ lệ người dân từ 15 tuổi có tài khoản thanh toán đạt 66% (mục tiêu năm 65%), ... Các lĩnh vực: chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, nhận thức số, nền tảng số, hạ tầng số, nhân lực số... đạt được kết quả nổi bật. Đến nay, mạng truyền số liệu chuyên dùng đã kết nối đến 100% huyện, hơn 97% xã trên toàn quốc; tỷ lệ dịch vụ công đủ kiều kiện được cung cấp trực tuyến mức độ 4 là 97,3%; tỷ trọng giá trị tăng thêm của kinh tế số trong GDP đến hết 6 tháng đầu năm ước tính là 10,41% (năm 2021 ước tính là 9,6%); tổng số người dùng hàng tháng trên tất cả các nền tảng số di động Việt Nam đã tăng hơn 100 triệu lượt. Các bộ, ngành, địa phương tích cực vào cuộc xây dựng các văn bản để chỉ đạo triển khai có hiệu quả, đến nay 100% các bộ, ngành, địa phương đã kiện toàn ban chỉ đạo CĐS. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, công tác CĐS cũng còn một số khó khăn, vướng mắc: nhân lực cho CĐS còn thiếu kiến thức, kỹ năng để thực hiện; kinh phí thực hiện CĐS còn hạn hẹp; thiếu cơ chế giám sát triển khai CĐS...

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình. 

Tại phiên họp, các đại biểu tập trung thảo luận, đánh giá những kết quả đạt được, chia sẻ những khó khăn, vướng mắc và các giải pháp, cách thức tổ chức để triển khai có hiệu quả công tác CĐS trong thời gian tới. Bộ Thông tin và Truyền thông báo cáo chỉ số đánh giá CĐS cấp bộ, cấp tỉnh năm 2021.

Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định: CĐS là chủ trương, định hướng lớn của Đảng và Nhà nước, vấn đề đặt ra là phải đẩy mạnh CĐS một cách nhanh chóng, hiệu quả và thực chất. Do vậy, khi dịch bệnh được kiểm soát, CĐS tiếp tục là công tác trọng tâm, góp phần quan trọng phục hồi nhanh, phát triển bền vững kinh tế-xã hội, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả; lấy nội lực là cơ bản, chiến lược, quyết định, lâu dài, ngoại lực là quan trọng, đột phá; tập trung thực hiện 3 đột phá chiến lược về thể chế, nhân lực và hạ tầng.

Thủ tướng đánh giá cao sự chuyển biến về nhận thức của các bộ, ban, ngành và các địa phương thời gian qua đã tập trung kiện toàn ban chỉ đạo về CĐS cũng như áp dụng CĐS trong phương pháp quản lý và cách thức làm việc; đồng thời chỉ ra một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục.

Với quan điểm CĐS phải lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể và là mục tiêu, là động lực của CĐS, để hoàn thành mục tiêu đề ra trong năm 2022 và những năm tiếp theo, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương triển khai dứt điểm các nhiệm vụ trọng tâm được phân công tại Quyết định số 27 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch hoạt động của Ủy ban Quốc gia về CĐS năm 2022, cùng nhau phối hợp để triển khai có hiệu quả công tác CĐS. Các địa phương lựa chọn và công bố các nền tảng số mà địa phương mình tập trung thúc đẩy trong năm 2022 để giải quyết các vấn đề của người dân trong phát triển kinh tế - xã hội; triển khai hoạt động tổ công nghệ số cộng đồng hiệu quả để hỗ trợ, hướng dẫn người dân sử dụng các nền tảng số. Bên cạnh đó, thường xuyên rà soát, đăng ký, phân bổ kinh phí cho việc phát triển và triển khai các nền tảng số, đặc biệt là kinh phí cho năm 2023.

Trên cơ sở ý kiến thảo luận tại phiên họp, Thủ tướng đề nghị Văn phòng Chính phủ phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông tổng hợp, hoàn thiện các ý kiến báo cáo trình Chính phủ.

Nguyễn Cường

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày