Chủ nhật, 16/06/2024, 04:23[GMT+7]

UBND tỉnh làm việc với Đoàn kiểm tra, khảo sát của Bộ Nội vụ

Thứ 2, 12/09/2022 | 19:07:08
9,923 lượt xem
Chiều ngày 12/9, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc với Đoàn kiểm tra, khảo sát của Bộ Nội vụ do đồng chí Nguyễn Trọng Thừa, Thứ trưởng Bộ Nội vụ làm trưởng đoàn về tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế, tinh giản biên chế và đơn vị sự nghiệp công lập tại tỉnh Thái Bình. Dự buổi làm việc có đồng chí Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo một số sở, ngành.

Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Video: 12922-UBND_T%E1%BB%88NH_L%C3%80M_VI%E1%BB%86C_V%E1%BB%9AI_%C4%90O%C3%80N_C%C3%94NG_T%C3%81C_C%E1%BB%A6A_B%E1%BB%98_N%E1%BB%98I_V%E1%BB%A4.mp4?_t=1662989700

 

Đồng chí Nguyễn Trọng Thừa, Thứ trưởng Bộ Nội vụ phát biểu tại buổi làm việc.

Theo báo cáo của UBND tỉnh, việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Chính phủ, các quy định của trung ương về sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện trong những năm qua được Tỉnh ủy, UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt, sâu sát đến tất cả các cơ quan, đơn vị trong tỉnh. Việc đổi mới, sắp xếp và quản lý tổ chức bộ máy, biên chế bảo đảm tính tổng thể, đồng bộ, liên thông, kết hợp hài hòa giữa kế thừa, ổn định và đổi mới, phát triển; gắn công tác đổi mới tổ chức bộ máy với đổi mới phương thức lãnh đạo, tinh giản biên chế và cải cách hành chính; cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; bố trí đủ nguồn lực cần thiết và có cơ chế, chính sách phù hợp với những người chịu tác động trực tiếp trong quá trình sắp xếp. Tính đến thời điểm hiện nay, tổng số tổ chức thuộc sở trên địa bàn tỉnh gồm 126 phòng; 14 ban, chi cục (giảm 13 phòng; 3 ban, chi cục ). Tại thời điểm 30/6/2022, tỉnh có 825 đơn vị sự nghiệp công lập (giảm 229 đơn vị so với năm 2015, đạt tỷ lệ 21,7%). Trong đó, toàn tỉnh đã thực hiện sáp nhập 368 trường mầm non, tiểu học, THCS thành 187 trường mầm non, tiểu học, THCS và trường phổ thông 2 cấp học, giảm 181 trường; lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp giảm 8 đơn vị; lĩnh vực y tế giảm 12 đơn vị; lĩnh vực khoa học và công nghệ giảm 2 đơn vị; lĩnh vực văn hóa, thể dục thể thao giảm 9 đơn vị; lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác giảm 17 đơn vị. Giai đoạn 2015 - 2021, tỉnh đã thực hiện vượt chỉ tiêu tinh giản biên chế so với quy định (10%) góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan, tổ chức, giảm chi phí thường xuyên từ ngân sách nhà nước. Quá trình thực hiện tinh giản biên chế được tiến hành trên cơ sở rà soát, sắp xếp lại tổ chức và thực hiện đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức; bảo đảm dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch và theo quy định của pháp luật; thực hiện chi trả chế độ, chính sách tinh giản biên chế kịp thời, đầy đủ và đúng theo quy định của pháp luật.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã trao đổi, làm rõ thêm một số vấn đề liên quan đến tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế, tinh giản biên chế và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh. Đồng chí kiến nghị một số nội dung: Liên quan đến vấn đề sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, đồng chí cho rằng cần phải tiếp tục quyết tâm, kiên trì thực hiện song quá trình tổ chức thực hiện cần phải thống nhất, đồng bộ ở các cấp, các ngành. Việc phân cấp, phân quyền cần bảo đảm đồng bộ để quá trình tổ chức triển khai thực hiện được thuận lợi. Ngoài ra, cần có cơ chế, chính sách để phát huy hiệu quả các nguồn lực tư nhân, giảm gánh nặng cho ngân sách nhà nước. Đề nghị Bộ Nội vụ xác định định mức tinh giản biên chế sao cho phù hợp với yêu cầu thực tế và bảo đảm hiệu quả thực thi công việc.

Thay mặt Đoàn kiểm tra, khảo sát, đồng chí Nguyễn Trọng Thừa, Thứ trưởng Bộ Nội vụ ghi nhận và đánh giá cao kết quả tỉnh Thái Bình đã đạt được trong thực hiện các quy định về tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế, tinh giản biên chế, vấn đề về phân cấp quản lý, thực hiện xã hội hóa giáo dục, y tế và công tác sắp xếp tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh thời gian qua. Đồng chí đề nghị tỉnh tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt sự chỉ đạo của trung ương đối với các nội dung công việc trên. Đồng chí tiếp thu những kiến nghị, đề xuất của tỉnh, trên cơ sở đó sẽ tổng hợp, báo cáo trình Chính phủ xem xét, giải quyết trong thời gian tới.

Đào Quyên

Ảnh: Thành Tâm

 

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày