Thứ 3, 06/12/2022, 08:54[GMT+7]

Quán triệt văn bản của trung ương, của tỉnh về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng

Thứ 3, 13/09/2022 | 16:10:09
10,636 lượt xem
Ngày 13/9, tại Trường Chính trị tỉnh, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tổ chức hội nghị triển khai, quán triệt văn bản của trung ương, của tỉnh và tập huấn nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng cho gần 400 cán bộ làm công tác kiểm tra Đảng từ tỉnh đến cơ sở. Dự hội nghị có các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Cao Văn Thống, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu dự hội nghị.

Video: 13922-QUAN_TRIET_VAN_BAN_TW.mp4?_t=1663073152

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí  Bí thư Tỉnh ủy  cho rằng việc tổ chức hội nghị có ý nghĩa quan trọng góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong Đảng bộ tỉnh trong thời gian tới. Đồng chí khẳng định: Ban Thường vụ Tỉnh ủy luôn đặc biệt quan tâm, chú trọng đến công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Ngay sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo triển khai đồng bộ các mặt nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát trong toàn Đảng bộ tỉnh. Thông qua kiểm tra, giám sát, cấp uỷ, ủy ban kiểm tra các cấp đã chỉ rõ những ưu điểm để phát huy, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, uốn nắn, chấn chỉnh, bổ khuyết, rút kinh nghiệm đối với các tổ chức đảng, đảng viên có khuyết điểm, sai phạm. Đối với các trường hợp vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật đều được cấp ủy các cấp xem xét, xử lý kịp thời, nghiêm minh theo đúng quy định của Điều lệ Đảng. Qua đó góp phần cảnh báo, răn đe, phòng ngừa vi phạm trong tổ chức đảng, trong cán bộ, đảng viên; giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương của Đảng; nâng cao sức chiến đấu, năng lực lãnh đạo của Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đã đạt được đồng chí cho rằng vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần tập trung khắc phục.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đồng chí tham dự hội nghị nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ, nắm vững nội dung các văn bản của trung ương, của tỉnh về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; chủ động trao đổi các vấn đề phát sinh trong thực tiễn triển khai nhiệm vụ ở cơ sở để được giải đáp; góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong thời gian tới.

Đại biểu dự hội nghị. 

Trong thời gian 1 ngày, các đại biểu đã nghe đồng chí Cao Văn Thống, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương quán triệt nội dung Kết luận số 34-KL/TW ngày 18/4/2022 của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030; Quy định số 56-QĐ/TW ngày 8/2/2022 của Ban Chấp hành Trung ương về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập; Quy định số 69-QĐ/TW ngày 6/7/2022 của Ban Chấp hành Trung ương về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm; Kết luận số 23-KL/TW ngày 10/12/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác luân chuyển cán bộ kiểm tra các cấp sang công tác ở các ngành, các cấp và luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý các ngành, các cấp về làm công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; một số nội dung liên quan đến kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Ngoài ra, các đại biểu còn được nghe quán triệt, triển khai Đề án số 03-ĐA/TU ngày 10/6/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030.

 Đào Quyên

Ảnh: Thành Tâm

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày