Thứ 6, 02/12/2022, 12:57[GMT+7]

Triển khai nhiệm vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng quý IV/2022

Thứ 2, 10/10/2022 | 18:21:01
6,126 lượt xem
Chiều ngày 10/10, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá tình hình, kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng quý III, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2022.

Các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Văn Tuân, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy và đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình.

Video: 101022-CONG_TAC_TO_CHUC_XAY_DUNG_DANG_QUYIV.mp4?_t=1665410540

Các đồng chí: Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Mai Văn Chính, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban thường trực Ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình có các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Văn Tuân, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Quý III/2022, toàn ngành tổ chức xây dựng Đảng đã chủ động tham mưu, cụ thể hóa triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Tham mưu sơ kết, tổng kết nhiều nghị quyết, quy định; kịp thời tham mưu ban hành các văn bản quan trọng về công tác cán bộ, tổ chức bộ máy, biên chế, đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra. Cơ bản hoàn thành công tác quy hoạch và phê duyệt quy hoạch theo thẩm quyền phân cấp ở 3 cấp. Theo dõi đôn đốc, hướng dẫn tổ chức thành công đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022 - 2025. Thường xuyên đổi mới phương pháp, phong cách, lề lối, tác phong làm việc, nâng cao chất lượng công tác tham mưu. Kịp thời tổ chức hội nghị quán triệt, thông tin những nội dung quan trọng trong các văn bản mới ban hành, tạo sự đồng bộ, thống nhất trong triển khai thực hiện, góp phần đưa các nghị quyết, chủ trương của Đảng đi vào cuộc sống. Chú trọng thực hiện công tác kiểm tra, giám sát; có nhiều các làm hiệu quả trong quá trình tham mưu về công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận làm rõ thêm một số kết quả đạt được trong công tác tổ chức xây dựng Đảng thời gian qua gắn với nhiệm vụ cụ thể của ngành, địa phương, đơn vị; chia sẻ những mô hình hay, cách làm hiệu quả đồng thời đề xuất nhiều kiến nghị, giải pháp nhằm triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ của ngành trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận, đồng chí Trưởng ban Tổ chức Trung ương đề nghị trong thời gian tới toàn ngành tập trung hoàn thành chương trình công tác năm 2022 bảo đảm tiến độ, chất lượng, nhất là các đề án, nhiệm vụ được Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp giao. Các địa phương, đơn vị tập trung cụ thể hóa, xây dựng kế hoạch triển khai các nghị quyết, quy định của trung ương mới ban hành phù hợp với đặc điểm, tình hình thực tiễn; tích cực tham gia góp ý để hoàn thiện các đề án, nhiệm vụ về công tác tổ chức xây dựng Đảng trong năm 2022. Tập trung tham mưu hoàn thành sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; sửa đổi, bổ sung Quy định số 172-QĐ/TW ngày 7/3/2013 của Bộ Chính trị quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, mối quan hệ công tác của đảng đoàn, ban cán sự đảng ở trung ương; sơ kết 3 năm thực hiện Quy định số 205-QĐ/TW ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền… Tiếp tục tham mưu thực hiện đồng bộ, chặt chẽ các khâu trong công tác cán bộ. Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác tổ chức cán bộ. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Thường xuyên đổi mới phương pháp, lề lối, tác phong làm việc gắn với cải cách hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành. Thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức.

 Đào Quyên

Ảnh: Thành Tâm

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày